Talli-Greta

 
75‑talet av Talli ‑ Gretas ättlingar var på söndagen sam­lade i Norsjö. Här ses de på trappan till missionskyrkan.
 
Norsjö (NV den 13 juni 1967)
Ett 75‑tal ättlingar till Talli ‑ Greta var på söndagen samla­de i Norsjö till släktträff. De deltog först i förmiddagens gudstjänst i missionskyrkan där pastor Ragnar Bergsten predikade och ungdomskö­ren sjöng.
Efter gudstjänsten och kyrkkaffe samlades släkten vid stammoderns grav på kyrkogården, där de nyligen rest en gravsten. Där talade Talli ­Gretas sonson, blomsterhandlare Seth Källströmer, Norsjö, och nedlade en bukett blommor från släkten. I sitt tal erinrade Källströmer om hennes varma gudsfruktan och förböner för sina efterkommande, som nu räknar fyra led. De församlade var endast en del av den stora släkten. Sedan Källströmer talat hölls kort andakts­stund av pastor Bergsten.
 Talli – Greta som hon allmänt kal­lades under sint levnad, var född i Kattisberg 31 december 1845. Hon dog i mars 1940 drygt 95 år. Bland hennes många syskon, som alla på sin tid bodde inom Norsjö, var hennes syster ”Läsar‑Eva”  också vida bekant. Greta var gift med hemäg. Per Johansson i Talliden och blev mor till åtta barn. En dotterdotterdotter till henne, fröken Yvonne Risén, Norsjö, hade i vinter köpt en sten till stammoderns grav och detta inköp gav upptakten till söndagens släktträff.
Senare på dagen samlades släkten till thesupé i missionskyrkans ung­domsvåning. Där talade bl. a. Talli - ­Gretas dotterson, sågverksägare  Evald Eriksson, Malåträsk. Fru Ingeborg Lundström, Malåträsk, läste ett brev hon besvarat från mormodern och fru Signe Holmqvist, Kattistjärn, berätta­de minnen om sin farmoder Tali   ­Greta.
Äldst bland de närvarande vid släktträffen var fru Emmy Wester­mark, Gissträsk, och den yngsta i skaran var lilla Anneli, dotter till ma­karna Siv och Albert Jakobsson, Ar­vidsjaur.
Reporter: Hede Gård