Gårdar i Risliden 1995


 
 
 
 

 
Fotografier: Jonny Andersson.
Omslagets framsida: Vy över Risliden, bilden tagen från skolans matsal.
Omslagets baksida: Interiör från Rislidens bönhus.
 
På uppdrag av Rislidens byamän har detta stycke tidsdokumentation tillkommit. Dokumentationen skall ses som ett led att för framtiden tillvarata och bevara de miljöer och delar av historien som finns idag.
Syftet var att dokumentera Risliden 1995. Gårdarna i Talliden, Ensamhet, Tvärliden, Karltorp och Nyhamn har även dokumenterats, eftersom dessa genom sin närhet alltid varit som en del av Risliden. De byggnader som fanns 1995 fotograferades, samt även vissa interiörbilder. De bilder och material som inte kommit med i detta verk, bevaras i byakistan för framtiden.
Vid cirkelträffar i Rislidens skola vintern 1996 utarbetades ett frågeformulär, som sedan gick ut till varje fastighetsägare. Dessa uppgifter ligger sedan till grund för den slutliga utformningen.
Svårigheter att finna uppgifter längre tillbaka har funnits, varför vissa uppgifter kan saknas. Av materialet som införskaffats, har allt nedtecknats.
RISLIDEN KORT HISTORIK.
Risliden anläggs 1767. Syneinstrument utfärdat för Herman Olofsson. Troligen hade "Herman-Orsa" bott där någon tid. Risliden kom att få ett naturskönt läge, och högt beläget. Ängarna och myrmark fanns, som var viktiga för jordbruket. Dessa marker uppodlades, och för Risliden har jord och skogsbruket varit det dominerande genom åren. Antalet jordbrukare på 50-talet var nära 50 stycken. Det fanns mjölkkrukor för varje bonde, med nummer från 403 till 449. På 60-talet minskade jordbruket kraftigt. Idag finns endast en verksam med kreatursbesättning
Kvarn för malning av mjöl byggdes i början av 1800-talet. Den gamla kvarnen ombyggdes 1899, och var sedan i bruk till 1920-talet. Såg och spånhyvel uppfördes 1860. Kraftstation byggdes 1918-1919, den kom att vara i drift fram till 1946. Området kring Kvarnån var länge ett "industricentrum; Kvarn, Spånhyvel, såg, och kraftstation.
Rislidens bönhus byggdes färdigt 1898. Bönhuset är och har alltid varit byns angelägenhet. Byn hade sin egen byapräst som läste byabönen. Organister i bönhuset var också bybor. Bönhuset kom också att vara skollokal fram till att det nya skolhuset byggdes 1932. Skola kom att hållas där fram till vårterminen 1970, vilket blev det sista läsåret vid Rislidens skola.
Föreningslivet kom också att växa. Under åren har många föreningar av skiftande slag funnits. De i dag mest verksamma är; idrottsföreningen, jaktvårdsföreningen fiskevårdsföreningen, bygdeföreningen. Idrottsföreningen uppförde sin första lokal 1950. Den har sedan i omgångar byggts ut för att i dag vara en utmärkt lokal för tillställningar av skiftande slag. Bygdeföreningen anordnar där vartannat år hembygdsdagar, från början användes skolan. Jakt och fiskevårdsföreningarna värnar de saker som för många är viktiga idag. Med jakt och fiske finns, naturupplevelse, rekreation och avkoppling. Tidigare var detta en viktig del i det självhushåll som var vanligt.
Under årens lopp har ett flertal affärer funnits. Nu finns en affär kvar i byn. En tid fanns också en kiosk, den stod öster om bönhuset. Poststationen 1åg mitt emot. Bussar stannade där, och det blev så att säga byns centrum.
Företagare och hantverkare har också funnits genom åren. Lundgrens Trafik, Erikssons snickeri är ex. Under vissa delar av året kunde också andra verksamheter förekomma. Virke behövdes för byggnationer, och därför var byasågen igång vissa delar av året. Det fanns den som var slaktare, an annan skötte rökningen av fläsket. Tröskning av kornet behövdes också. Skor skulle lagas, varför också skomakare fanns. Detta är exempel på vad som behövdes för att en by som Risliden skulle fungera.
Om Rislidens historia finns mer att läsa i det häfte som heter "Risliden Förr och Nu". Det är bybor som samlats och tagit fram uppgifter och nedtecknat dessa.
Fastighetsägare i Risliden.
Sidan nr:
9. Åke & Carina Eriksson
10. Vasti & Sten-Ivar Lundgren
11. Sture & Gunborg Lindström
12. Sten-Ivar Lundgren
13. Tord Lundgren
14. Valter & Annette Gustavsson
15. Leif & Lena Brännström
16. Bert & Inger Renberg
17. Lennart Brännström & Anna Bäckman
18. Leif & Lena Brännström / Lennart Brännström
19. Ingemar Fällman / Inger Renberg
20. Ingemar Fällman / Inger Renberg
21. Emil & Anita Jacobsson
22. Ebba Jacobsson
23. Thomas & Ann-Kristin Eriksson
24. Stina & Evald Eriksson
25. John Jakobsson (sterbhus)
26. Hubert Jakobsson
27. Mats & Inger Eriksson
28. Snickeriverkstad
29. Margareta Ehn-Lindström
30. Karl-Ivar Lundgren
31. Pensionärshus
32. Per-Göran Söderlund
33. Hubert Jakobsson
34. Kaleb Fällman
35. Karl-Magnus Fällman
36. Gustav Jakobsson
37. Gun-Britt Jakobsson / Ingemar Fällman
38. Sigurd Lindström
39. Sigurd & Karin Lindström
40. Erling Fällman
41. Affären 42. Bönhuset
43. Thorvald Eriksson
44. Thorvald Eriksson & Margith Bergmark
45. Martina Larsson & Hans Eriksson
46. Gunnar & Margareta (Greta) Brännström
47. Håkan & Anna-Märta Brännström
48. Håkan & Anna-Märta Brännström (fargangstuga)
49. Skolhuset 50. Erik & Mary Lundgren
51. Bengt Liden 52. Martin & Gunnel Olofsson
53. Claes-Bertil & Maj Söderlund
54. Bagarstuga 55. Kurt & Laura Nilsson
56. Kent & Gullan Brännström
57. Frideborg Brännström
58. Thure & Anita Eriksson
59. Bo och Thure Eriksson
60. Johnny & Yvonne Holmström 61. Johnny & Yvonne Holmström
62. Sigfrid Brännström
63. Lisbeth & Jan-Olov Brännström
64. Bernt & Christina Lindström
65. Alf Lundmark 66. Gunilla Eriksson
67. Margareta & Bertil Lundgren
68. Stig Larsson
69. Inger Kämpe, Maj-Britt Malmen, Ann-Katrin Jensen, Per-Erik Johansson
70. Göran Larsson
71. Felix & Inger Brännström
72. Haldo & Sally Brännström
73. Johnny och Torgny Andersson
74. Hans & Asa Brännström
75. Gunder & Magda-Lena Larsson
76. Mattias Nilsson
77. Mattias Nilsson
78. Henny Brännström och barnen
79. Risliden/Lossmens SK. "Mini-Globen"
80. Vera Lundqvist / Sven-Olov Lundqvist
81. Augustin & Ada Larsson
82. Jerry Larsson
83. Augustin & Ada Larsson
84. Ingemar Brännström
85. Margareta Ehn-Lindström
86. Lage & Evy Brännström
87. Bo och Thure Eriksson
88. Rislidens Idrottsplats
89. Mona Linder Talliden
90. Birgitta Sandström Talliden
91. Ulf Lindfors Talliden
92. Karl-Evert Lundgren Ensamhet
93. Gulli-Ann & Harald Berg Ensamhet
94. Kristina Lööv, Per Lundgren, Karin Lundgren Ensamheten
95. Henrik och Martin Lundström Tvärliden
96. Hans & Kerstin Berglund Udden, Nyhamn
97. Herbert Olofsson Karltorp
 
 
Sidan 9.

 
LIDENSTORPET 1:1
Nuvarande ägare: Åke & Carina Eriksson.
Byggnadsår: 1917.
Tidigare ägare:
Frans Liden
Karl Brännström 1916 - 1956
Ella Brännström . 1956 - 1983 (Arv och Köp)
Åke & Carina Eriksson 1983 -
Personer som bott på fastigheten:
Fam. Frans Liden. Karl Brännström f.1889 & Maria f. Lustig f.1886. Barnen: Ella f.1917, Ines f.1920, Josef f.1922. Bror Emilsson f.1912 & Ines f. Brännström f.1920. Sonen: Per f.1952. Fam. Harry Andersson. Fam. Emil Jacobsson. Fam. Sture Lindström. Fam. Sandström. Åke Eriksson f.1958 & Carina f. Viksten f.1959. Barnen: Patrik f.1982, Robert f.1984, Fredrik f.1986, Emelie f.1989.
På fastigheten finns Bod byggd 1989, Garage 1993.
1956 sålde Ella sina kor.
N'Sakri Orsa fick på äldre dar en andra barnkull, "farfarpajka". För att de inte skulle bli arvslösa så förvärvade n'Sakri Orsa olika hemman, bl.a. Söderlunds. Dessa hemman delade han ut till sina "farfarpajka", som arv. En av dessa "farfarpajka" var Frans Liden och han fick ärva Lidenstorpet.
Barnmorskan Maria Lustig (Syster Maja) gift med Karl Brännström, kom efter utbildning i Göteborg att tjänstgöra under många år i Risliden och närliggande byar fram till sin pensionering. På gården iordningställdes en barnmorskebostad som numer är riven.
 
Sidan 10.

 
RISLIDEN 23:1
Nuvarande ägare: Vasti & Sten-Ivar Lundgren.
Byggnadsår: 1986.
Tomt: 2195 m/2.
Tidigare ägare:
Tord & Monika Lundgren 1986 - 1993.
Vasti & Sten-Ivar Lundgren 1993 -
Personer som bott på fastigheten:
Tord Lundgren f.1961 & Monika Fransson f.1963. Barnen: Jessica f.1983, Amanda f.1985, Niklas f.1987, Rebecka f. 1990, Johannes f.1992.
Sten-Ivar Lundgren f.1933 & Vasti f. Lindström f.1934.
På fastigheten finns ett garage från 60-talet.
Fastigheten är byggd på den tomt, vars tidigare ägare Gun-Britt & Birger Lundgren fick sitt hus förstört av eldsvåda 1966.
 
Sidan 11.


 
RISLIDEN 2:30
Nuvarande ägare: Sture & Gunborg Lindström.
Byggnadsår: 1937.
Areal: 1 ha.
Tidigare ägare: Olov Brännström 1937- 1966.
Personer som bott på fastigheten:
Sofia Brännström f.1873. Olov Brännström f.1896.
Harald Brännström
Petrus Brännström
Fam. Sixten Brännström.
Fam. David Brännström.
Sture Lindström f.1939 & Gunborg f. Fransson f.1942. Barnen: Jörgen f.1961, Anneli f.1963, Mikael f.1966 d.1987.
På fastigheten finns: Ladugård byggd 1937, sommarstuga byggd 1990, sommarstuga byggd 1992.
Jordbruket upphörde 1956.
Huset helrenoverat 1972, utbyggnad 1982.
 
Sidan 12.


LIDENSTORPET 1:4
Nuvarande ägare: Sten-Ivar Lundgren.
Byggnadsår: 1957.
Tomt: 1610 m/2.
Tidigare ägare: Edvin & Märta Lindström 1957- 1992.
Sten-Ivar Lundgren 1992 -
Personer som bott på fastigheten:
Edvin Lindström f.1910 & Märta f. Jakobsson f.1920. Barnen: Lilian f.1945, Karl-Henrik f.1946, Ann-Britt f.1956.
Anders Hansson f.1971 & Pernilla Eriksson f.1973. Sonen Kevin f.1995.
 
Sidan 13.


RISLIDEN 15:1
Nuvarande ägare: Tord Lundgren.
Byggnadsår: 1924.
Areal: 78 ha skogsmark 1 ha åker.
Tidigare ägare:
Johannes Lundgren 1924 - 1969.
Sten-Ivar Lundgren 1969- 1993.
Tord Lundgren 1993 -
Personer som bott på fastigheten:
Johannes Lundgren f.1899 & Nancy f. Liden f.1909. Barnen: Alice f.1931, Sten-Ivar f.1933, Ethel f.1938, Siri f.1939.
Sten-Ivar Lundgren f.1933 & Vasti f. Lindström f.1934. Barnen: Tord f.1961, Tony f.1962.
Tord Lundgren f.1961 & Monika Fransson f.1963 Barnen: Jessica f.1983, Amanda f.1985, Niklas f.1987, Rebecka f.1990, Johannes f.1992.
Anna Örnberg f.1966, Jenny f.1988, Jesper f.1992.
På fastigheten finns sommarstuga 30-talet, Bussgarage 1950, Bussgarage 1980, Bussgarage 1991, ägare Sten-Ivar Lundgren.
Jordbruk till 50-talet, sedan utarrenderat.
Boningshuset ombyggt vid flera tillfällen, utbyggt 1975. Sommarstugan filial till konsum början av 40-talet.
 
Sidan 14.


RISLIDEN 2:22
Nuvarande ägare: Valter & Annette Gustavsson.
Byggnadsår: 1921.
Tidigare ägare: Erhard & Gustava Brännström 1921 - 1966.
Personer som bott på fastigheten:
Erhard & Gustava Brännström. Barnen: Signhild f.1923, Göta f.1924, Henrik f.1925, Essy Lindgren f.1940 (fosterdotter)
Valter Gustavsson f.1927 & Annette f.1921 Barnen: Bert f.1960, Peder f.1963.
På fastigheten finns: Huset flyttad från AIlbacken 1921 (från Erhards hem). Ladugård 1922 - 45, (ombyggt 1945). Sovstuga (f.d. kiosken flyttad f rån tomten bredvid bönhuset 1987 (vintern), byggd 1947-48. Lillstuga, slutet av 1800-talet. Lill-garage 1973.
Jordbruket upphörde 1986 (som småbruk, som jordbruk början av 60-talet).
Början på 30-talet startar Gustava och hennes bror Filip Brännström en affär i boningshuset. En liten Div. handel som tog varor från Åhlén & Holm. När krigsutbrottet kom 1939-40 upphörde affären, p.g.a. ransoneringskort, och alla tillkommande krångel som de medförde.
KIOSKEN:

Mauritz Brännström startade kiosken 1946. 1950 flyttade han till Linköping.
Annette Gustavsson drev sedan kiosken fram till 1952, då hon köpte den för
3000 kronor. Kiosken hölls öppen vardagar och helger fram till 1966.
I de tillstånd som utfärdades 1946, stod det att öppentiden var 08-21,00, och
att det vid högmässogudstjänst skulle det vara stängt.
Kiosken har under kortare perioder uthyrts till:
Tage Eriksson - Augustin Larsson 1967-68.
Sture & Gunborg Lindström 1969
Greta Brännström 1970-72.
1976 hölls kiosken öppen under semestermånaden, då av Bert Gustavsson.
 
Sidan 15.


RISLIDEN 2:33
Nuvarande ägare: Leif & Lena Brännström.
Byggnadsår: 1979-80.
Tomt: 3900 m/2.
Personer som bott på fastigheten:
Leif Brännström f.1957 & Lena f. Brännström f.1957. Barnen: Johan f.1980, Stefan f.1981, Eva f.1984.
Sidan 16.
RISLIDEN 20:2
Nuvarande ägare: Bert & Inger Renberg.
Byggnadsår: 1946.
Tidigare ägare: Axel & Lydia Forsberg 1946 - 1990.
Personer som bott på fastigheten:
Axel Forsberg f.1904 & Lydia f.1902. Barnen: Inger g. Renberg f.1937, Britta g. Wärnåker f.1943.
Bert Renberg f.1934 & Inger f.1937.
På fastigheten finns vedbod och förråd, där fanns tidigare en sommarladugård som tillhörde Risliden 20:1, den revs i samband med husbygget 1946.
 
Sidan 17.


RISLIDEN 2:9
Nuvarande ägare: Lennart Brännström & Anna Bäckman.
Byggnadsår: 1945.
Tomt: 1200 m/2
Tidigare ägare: Oskar Brännström 1945 - 1958. David Brännström 1958 - 1990.
Personer som bott på fastigheten:
Oskar Brännström.
David Brännström f.1926 & Irma f.1930.
Arvid Brännström f.1894.
Huset byggdes ovanför landsvägen, men flyttades 1958 till sin nuvarande plats, där även tillbyggnad skett.
 
Sidan 18.


RISLIDEN 2:9
Nuvarande ägare: Leif & Lena Brännström / Lennart Brännström.
Byggnadsår: 1964.
Areal: 210 ha.
Tidigare ägare: Jonas Jakobsson 1860 - 1890.
Jonas Brännström 1890 - 1908.
Arvid och Olov Brännström 1908 - 1958.
David Brännström 1958 - 1990.
Personer som bott på fastigheten: På den gamla gården som revs i samband med nybygget 1965. Jonas Jakobsson (Jon Jamsa) f.1826 & Maria (Jonk-Maja) f.1834. Jonas Brännström & Sofia (Jonk-Sofia) f.1873. Arvid Brännström f.1894 & Ebba f.1904. Olov Brännström f.1896.
På garden från 1964: David Brännström f.1926 & Irma f. Eriksson f.1930. Barnen: Leif f.1957, Birger f.1958, Katarina f.1962, Lennart f.1966.
På fastigheten finns: Ladugård byggd 1972, Stall/förrådsbyggnad. 1936, Plansilo 1988, Panncentral 1981, Häbre 1886, flyttad till nuvarande plats 1967.
Jordbruket bedrivs fortfarande.
Flera byggnader har funnits på gården. Första boningshuset byggdes 1860, det revs 1965 Sommarstuga uppförd 1864, revs omkring 1943. Uthuslänga uppförd omkr. 1860 , revs 1946 Stallbyggnad, byggår osäkert, ombyggd 1936. Ladugårdar har varit flera, första ladugår byggdes omkring 1860, andra 1918, tredje 1945, och den sista 1972. De tre sista har by på samma tomt. På fastigheten fanns även en rundloge som i samband med storskiftet 181 tillföll fastigheten, den revs 1947. Vidare fanns en tröskloge byggd omkr.1900, den revs 1964. På fastigheten har funnits ett tiotal ängslador. Sju lador byggda av bräder har även funnits. Bagarstuga byggår okänt, revs 1951. Två sommarlagårdar har även funnits.
 
Sidan 19.


RISLIDEN 20:1 Lillstugan.
Nuvarande ägare: Ingemar Fällman / Inger Renberg.
Byggnadsår: 1896.
Barnmorskan Maria Lustig, senare Maja Brännström bodde i lillstugan omkring 1910. Axel & Lydia Forsberg med familj 1936 - 1946. David & Irma Brännström 1952 - 1956. Ingemar & Inger Fällman nyttjar sedan 1980-talet lillstugan som fritidshus. Ingemar Fällman har under början av 1990-talet genomfört en genomgripande renovering av lillstugan.
Den trädgård som omger lillstugan anlades under 1920-talet med bistånd av stadsträdgårdsmästaren i Skellefteå.
 
Sidan 20.


RISLIDEN 20:1
Nuvarande ägare: Ingemar Fällman / Inger Renberg.
Byggnadsår: 1836.
Tidigare ägare:
Anders Johansson. 1836 - 1861.
Johan-Olov Andersson 1861 -
Johan-Anton Forsberg - 1929.
Bröderna Forsbergs dödsbo. 1929 - 1983.
Personer som bott på fastigheten:
Anders Johansson f.1806 & Hustrun Christina Catharina Olovsdotter f.1805.
Johan-Olof Andersson f.1833 & Hustrun Brita Catharina Jakobsdotter f.1831.
Maria Christina Andersdotter f.1834. Gustava Andersdotter f.1843. Anton Andersson f.1846.
Johan-Anton Forsberg f.1871 & Hustrun Catharina Abrahamdotter f.1867.
Nils Fällman f.1892.
Johan-Olof Forsberg f.1898.
Gotthard Forsberg f.1899.
Gustava Ingeborg Forsberg f.1900.
Axel Forsberg f.1904.
Astrid Forsberg f.1905.
Trotjänarinnan Anna Andersson f.1873.
På fastigheten finns: Lillstugan byggd 1896. Bagarstuga. Ladugård 1938. Kornbod. Jordkällare 1949.
Jordbruket upphörde 1964.
Bagarstugan: Skomakaren Viktor Andersson bodde och bedrev sin verksamhet bagarstugan under 1920-30 talet.
 
Sidan 21.


RISLIDEN 12:2
Nuvarande ägare: Emil & Anita Jacobsson.
Byggnadsår: 1939.
Tidigare ägare:
Frans Jacobsson f.1888. 1939 - 1946. Ragnar Jacobsson f.1913. 1946 - 1980.
Personer som bott på fastigheten:.
Alfred Jacobsson f.1917.
Frans Jacobsson f .1888 & Svea f . Lundgren f .1903. Barnen: Emil f.1929, Anna g. Lindahl f.1931, Almi g. Sandström f.1943.
Ragnar Jacobsson f.1913 & Helena f. Forsberg f.1925. Barnen: Stig f.1945, Else-Mari g. Wikström f.1947, Anna-Karin g. Degerfeldt f.1954.
Emi l Jacobsson f .1929 & Anita f . Larsson f .1942. Barnen: Bo f.1964, Astrid g. Forslund f.1970.
På fastigheten finns en ladugård, ombyggd till verkstad 1986. Garage nere vid vägen. för tillfället finns fyra små växthus.
Jordbruket upphörde i slutet på 50-talet.
 
Sidan 22.


RISLIDEN 4:15
Nuvarande ägare: Ebba Jacobsson.
Byggnadsår: 1954. Tomt: 860 m2.
Tidigare ägare:
Sven & Ebba Jacobsson. 1954 - 1986.
Sterbhus. 1986 - 1991.
Personer som bott på fastigheten:
Sven Jacobsson f.1925, d.1986 & Ebba f. Granström f.1930. Barnen: Per-Erik f.1950, Gunnar f.1953.
På tomten finns ett garage byggt 1958.
 
Sidan 23.

 
RISLIDEN 9:3
Nuvarande ägare: Thomas & Ann-Christine Eriksson.
Byggnadsår: 1925.
Areal: 56 ha.
Tidigare ägare:
Alfred & Signe Eriksson 1924 - 1942.
Syskonen: Anders & Ruth Eriksson 1942 - 1945.
Anders & Elna Eriksson 1955 - 1987.
Personer som bott på fastigheten:
Alfred Eriksson f.1895 4.1931 & Signe f.1894 4.1981. Barnen: Ruth f.1921, Anders f.1925.
Anders Eriksson f.1925 & Elna f.1925. Barnen: Kristina f.1948, Thomas f.1950, Åke f.1958, Maria f.1961.
Thomas Eriksson f.1950 & Ann-Christine f.1951. Barnen: Pernilla f.1973, Peter f.1977 d.1989.
Ladugård uppförd 1925. Jordbruket upphörde 1957.
På fastigheten fanns en bagarstuga som renoverades till bostad åt Engelbert & Anna Eriksson. Det fanns också en liten stuga som beboddes av Anna & Karl Lundgren, som sedan flyttade till Sundsudden, som dom köpte av Engelbert Eriksson.
 
Sidan 24.


RISLIDEN 9:4
Nuvarande ägare: Stina & Evald Eriksson. Köp. 1973.
Byggnadsår: 1872.
Areal: 48 ha (37 ha prod.)
Tidigare ägare:
Erik & Katarina Jonsson ca. 1865 - 1896.
Engelbert & Anna Eriksson 1896 - 1929.
Verner & Sofia Eriksson 1929 - 1973
Personer som bott på fastigheten:
Erik Jonsson f.1838 & Katarina f.1846. Barnen: Anna f.1865, Johan-Anton f.1867, Engelbert f.1870, Kristina f.1873. Albin f.1878, Emil f.1879, Josef f.1882, David f.1884, Cyrus f.1886 Alberta f.1889.
Engelbert Eriksson f.1870 & Anna (.1873. Barnen: Edla f.1893, Alfred f.1895, Lambert f.1897, Verner f.1899, Gerda f.1901, Sven f.1903, Svante f.1906.
Verner Eriksson f.1899 & Sofia f.1910. Barnen: Irma f.1930, Ada f.1934, Evald f.1936, Georg f.1939, Tage f.1944, Kerstin f.1945, Sigrid f.1948.
Ladugård uppförd 1930. Jordbruket upphörde 1962.
 
Sidan 25.


RISLIDEN 19:2
Nuvarande ägare: Sterbhus.
Byggnadsår: 1872.
Flyttad till sin nuvarande plats slutet av 1800-talet.
Tidigare ägare:
Anders Jakobsson. Jacob Andersson. Axel och Frans Jakobsson. John Jakobsson.
Fastigheten avstyckad 1956 till John Jakobsson.
Fastigheten använd som sommarbostad av fam. Axel Jakobsson.
Till fastigheten hör ett hönshus uppfört 1957.
 
Sidan 26.


RISLIDEN 5. RISLIDEN 12-13:1. RISLIDEN 19:3
Nuvarande ägare: Hubert Jakobsson. Köpt 1956.
Byggnadsår: 1941.
Tidigare ägare:
Jakob Annersa d.ä. Anders Jakobsson. Jakob Andersson. Axel och Frans Jakobsson.
Personer som bott på fastigheten:
Axel Jakobsson f.1886 & Hilda f. Sjöstedt f.1895. Barnen: Herbert f.1919, Märta f.1920, John f.1921, Hubert f.1923, Sven f.1925, Gustav f.1928, Einar f.1931, Lennart f.1935.
På fastigheten finns: Ladugård byggd 1958, Hötork 1962, Korntork 1970.
Gamla huset uppfört 1843, revs 1942.
Mjölkkorna såldes den 28/5 1991, och ungdjuren den 21/10 1991.
 
Sidan 27.


RISLIDEN 9:2
Nuvarande ägare: Mats & Inger Eriksson.
Byggnadsår: 1925-26.
Areal: 66 ha.
Tidigare ägare av fastigheten:
Lambert & Julia Eriksson1925 - 1982.
Erik & Elna Eriksson 1983 - 1995.
Personer som bott på fastigheten.
Lambert Eriksson f.1897 & Julia f.1897. Barnen: Erik f.1922, Arne f.1927, Börje f.1934.
Erik Eriksson f.1922 &. Elna f.1927. Barnen: Greger f.1948, Mats f.1957.
Mats Eriksson f.1957 & Inger f.1959. Barnen: Mikael f.1984, Anna f.1986.
Inneboende: Svante Eriksson i 10 år, och Jenny Sparrman i 18 år.
Ladugård byggd 1928-30. Jordbruket upphörde 1965.
På fastigheten fanns ett snickeri som drevs från 1951 till 1977.
 
Sidan 28.


RISLIDEN 9:6 F.D.
Snickeriverkstad. Ägare: Thure & Anita Eriksson.
Byggnadsår 1952.
Areal: 6280 m/2
Tidigare ägare:
Erik Eriksson, Arne Eriksson, Svante Eriksson - 1975.
Erik Eriksson, Arne Eriksson, Svante Erikssons dödsbo 1975 - 1987.
Erik Eriksson, Svante Erikssons dödsbo 1987 - 1993.
Snickeriverksamhet bedrevs 1952-1973, 4 till 5 arbetsplatser. Efter 1973, Kurs & Hobbysnickeri.
Från början tillverkades det mesta i snickeriväg, men efter början av 60-talet specialiserades tillverkningen till köksinredningar.
 
Sidan 29.


RISLIDEN 22:1
Nuvarande ägare: Margareta Ehn-Lindström.
Byggnadsår: Omkring 1900.
Tidigare ägare:
Per Leonard & Tekla Vilhelmmina Andersson. Sigurd & Ruth Andersson. Sören & Gunilla Andersson. Jan-Erik & Margareta Ehn-Lindström. Margareta Ehn-Lindström.
Personer som bott på fastigheten:
Per Leonard Andersson f.1884 & Hustrun Tekla Vilhelmmina f.1891. Barnen: Alfons f.1911, Helga f.1912, Oliver f.1914, Gunhild f.1916, Sigurd f.1918 Hiller f.1921, Bengt f.1923.
Sigurd Andersson f.1918 & Ruth f. Eriksson f.1921. Sonen Sören f.1945. Flyttade till huset 1950.
Fam. Tore Fällman. Fam. Ture Eriksson.
Sören Andersson f.1945 & Gunilla f. Renling f.1945. Barnen : Per f .1973 , U 1 f .1975 . övertog gården 1976. Flyttade till Skellefteå 1986.
Jan-Erik Lindström f.1943 & Margareta Ehn-Lindström f.1949. Barnen: Carina f.1969, Heinz f.1972, Jannike f.1977. Köpte gården 1989.
Lorentz. Nilsson.
Anna Kolberg bodde i huset till 1910. Då flyttade hon till östra delen av byn, Ett par år senare flyttade hon från Risliden. På garden fanns den första affären i byn, som drevs av Anna Kolberg. På garden fanns också den första bastun i byn som rökte fläsk.
 
Sidan 30.


RISLIDEN 16:1
Nuvarande ägare: Karl-Ivar Lundgren.
Byggnadsår: senare 1800-tal.
Tidigare ägare:
Huset byggdes under senare delen av 1800-talet. Garden ägdes av Anton Andersson & Kristina Amanda Jonsdotter fram till 1901. Därefter tog Johan Anton Andersson & Alma Sofia Walter över gården och ägde den mellan 1901 - 1928.
Huset har under aren genomgatt en del förändringar, bland annat har källarvåning tillkommit. Inomhus har köket flyttats , och en del andra reparationer genomförts.
Utomhus har schaktningsarbeten utförts mellan gården och landsvägen, för att få en jämnare sluttning. De rönnar som finns har planterats av Johan-Anton Andersson.
Av ladugården finns ladugårdsdelen kvar från Johan-Anton och Almas tid. En om och a a tillbyggnad gjordes ären 1935-36 då foderladan byggdes om. Boden inne på gården tillkom i början av 1940-talet. Av Johan-Anton och Almas barn är alla födda på gården, och upplevde där sina första ar, fram till förändringen kom 1928.
Anton Andersson & Kristina Amanda Jonsdotter - 1901
Johan Anton Andersson & Alma Sofia Walter 1901 - 1928.
Irenus Lundgren & Ingeborg Höglund 1928 - 1965.
Personer som bott på fastigheten:
Anton Andersson & Kristina Amanda f. Jonsdotter. Barnen:
Johan Anton Andersson f.1871 & Alma Sofia Walter f.1880. Barnen: Agnes f.1902, Hugo f.1905, Knut f.1905, Artur f.1907, Gunnar f,1911, Signe f.1914, Gurly f.1916, Anna-Lisa f.1918, Ingevald f.1920. Hillevi f.1926,
Irenus Lundgren f.1896 & Ingeborg f. Höglund f.1900. Barnen: Irene f.1926, Erik f.1928, Hjördis f.1933, Karl-Ivar f.1938,
Bror Ragnar f.1939 d.1944.
På fastigheten finns: Ladugård om och tillbyggnad åren 1935-36. Bod byggd i början av 1940-talet.
Jordbruket upphörde 1969.
 
Sidan 31.


RISLIDEN 1:45
Nuvarande ägare: Norsjö Kommun.
Byggnadsår: 1984.
Personer som bott på fastigheten:
Axel Lindström var den förste boende i huset, inflyttning maj 1984.
Arnold & Sofia Eriksson.
Anders & Elna Eriksson.
Per-Arne Malmberg. Bertil & Ruth Frohm.
Sverker Lindström:
På tomten finns en mindre stuga som Anders Eriksson byggt.
 
Sidan 32.


RISLIDEN 1:26
Nuvarande ägare: Per-Göran Söderlund.
Byggnadsår: 1873.
Tidigare ägare:
Per Persson 1856 - 1926.
Johan Olof (Janne) Persson 1926 - 1971.
Uno Brännström 1971 - 1984.
Personer som bott på fastigheten:
Per Persson f.1856 & Hustrun Sara Hedvig. Barnen: Edvard f.1880, Anna f.1883, Safira. Oskar. Jenny. Janne f.1895. Safiras barn: Uno Brännström f.1915, Doris Brännström.
På fastigheten finns: Uthus som innehåller bod, vedbod, dass, byggår före 1900. Loge byggd 1901. Lillstuga ursprungligen sedan mitten av 1800-talet. Flyttad två gånger, senast 1995. I denna bodde periodvis Edvard Persson med fru Agneta. Oskar med fru Ester, Anna med make Mattias Aug. Skoglund samt fostersonen Gösta Hammar.
Mangårdsbyggnaden är till stora delar bevarad i stort sett i dess ursprung.
Jordbruket lades ned c:a 1960.
 
Sidan 33.


RISLIDEN 19:3 Tidigare 1:25
Nuvarande ägare: Hubert Jakobsson.
Byggnadsår: 1924.
Tidigare ägare:
Edvard Persson
Betty Sundström f. Brännström - 1987.
Personer som bott på fastigheten:
Edvard Persson f.1880 & Agneta f. Classon från Risberg.
Isidor Strid f.1913.
Mauritz Brännström f.1919.
Betty Sundström f. Brännström f.1921.
Helga Classon f.1902 från Risberg (Hushållerska)
Fam. Valter Gustavsson 1960-1966.
På fastigheten finns en bod. Utbyggnad av fastigheten skedde 1929-30.
På gården fanns de redskap som var så viktiga för bönderna i Risliden. Tröskverk - vedkap - spånhyvel.
 
Sidan 34.


RISLIDEN 11:1
Nuvarande ägare: Kaleb Fällman.
Byggnadsår: 1952.
Areal: 84 ha.
Tidigare ägare:
Karl Fällman f.1875 & Maria f.1875. 1897 - 1934.
Oskar & Agda Fällman 1934 - 1966.
Personer som bott på fastigheten:
Oskar Fällman f.1898 4.1976 & Agda f. Lindström f.1907. Barnen: Kaleb f.1929, Tore f.1935, Eivor g. Nilsson f.1941.
På fastigheten finns ladugård byggd år 1936. Sommarstuga byggd 1946. Bod uppförd mitten av 1800-talet.
Jordbruket upphörde 1968.
 
Sidan 35.


RISLIDEN 10:1
Nuvarande ägare: Karl-Magnus Fällman.
Byggnadsår: 1954.
Tidigare ägare:
Karl Fällman f.1875 & Hustrun Maria f.1875. 1897 - 1934.
Manfred & Valborg Fällman 1934 - 1983.
Personer som bott på fastigheten:
Manfred Fällman f.1913 d.1983. & Valborg f. Lundgren f.1920. Barnen: Molly f.1952, Karl-Magnus f.1954.
På fastigheten finns: Vedbod, Bod, Uthus, Vedbod byggd 1983.
Innehavet av kreatur upphörde 1967.
 
Sidan 36.


RISLIDEN 14:2
Nuvarande ägare: Gustav Jakobsson.
Byggnadsår: 1931.
Tidigare ägare:
Astrid Fällman 1931 - 1947.
Edvin Lindström 1947 - 1955.
Gustav Jakobsson 1955 -
Personer som bott på fastigheten:
Hjalmar Fällman f.1902 4.1938 & Astrid f.1905. Barnen: Ingemar f.1932, Gun-Britt f.1934.
Edvin Lindström f.1910 & Märta f. Jakobsson f.1920. Barnen: Lilian f.1945, Karl-Henrik f.1946, Ann-Britt f.1956.
Gustav Jakobsson f.1928 & Gun-Britt f. Fällman f.1934. Barnen: Monika f.1954, Martin f.1959, Carina f.1962.
På fastigheten finns förråd / bod 1958. Garage (verkstad).
På fastigheten fanns snickeriverkstad 1931 - 1938.
Affär fanns mellan 1947 - 1963.
 
Sidan 37.


RISLIDEN 14:1
Nuvarande ägare: Ingemar Fällman, Gun-Britt Jakobsson.
Byggnadsår: 1948.
Tidigare ägare:
Astrid Fällman 1948 - 1971.
Ingemar Fällman,
Gun-Britt Jakobsson 1971 -
Personer som bott på fastigheten:.
Astrid Fällman f.1905. Barnen: Ingemar f.1932, Gun-Britt f.1934.
Gotthard Forsberg hyrde 1971 - 1977.
S. G. U. 1977 - 1981.
Martina Larsson 1981 - 1993.
Hans Eriksson
Christer Larsson f.1965 & Sari Sirkka f.1971. 1994 -Barnen: Alexander f.1994, Christoffer f.1996.
Till huset hör en vedbod.
 
Sidan 38.


RISLIDEN 2:18
Nuvarande ägare: Sigurd Lindström.
Byggnadsår: 1930.
Tidigare ägare:
Karl Olov Forsberg 1930 - 1963.
Därefter dödsbo till - 1991.
Barnbarnet Anna Hörnberg 1991 - 1995.
Personer som bott på fastigheten:
Karl Olov Forsberg f.1898 & Maria (Mia) f.1898. Barnen: Margit f.1925, Signora f.1927, Adolf f.1931.
På fastigheten finns: Ladugård 1952. Garage 1. Garage 2. Rökbastu. Sommarladugård.
Del av jordbruket brukas fortfarande.
Karl Forsberg Idkade kött och fläskrökning under en längre tid.
 
Sidan 39.


RISLIDEN 2:25
Nuvarande ägare: Sigurd & Karin Lindström.
Byggnadsår: 1951-52.
Personer som bott på fastigheten:
Rangvald & Elsa Sjölin och en fosterflicka Margareta Biström.
Sigurd Lindström f.1940 & Karin f. Karlsson f.1939. Barnen: Birgitta f.1965, Gunilla f.1968, Gunnar f.1968.
På fastigheten finns en sommarstuga.
 
Sidan 40.


RISLIDEN 2:29
Nuvarande ägare: Erling Fällman.
Byggnadsår: 1951. Tomt: 2100 m2
Tidigare ägare:
Nils Fällman 1950 - 1982.
Personer som bott på fastigheten:
Nils Fällman f.1892 & Johanna f.1898. Barnen: Erling f.1920, Inga f.1924, Albert f.1925, Edmund f.1927, Anselm f.1931, Ester f.1919.
På fastigheten finns bod byggd 1950, Garage 1954.
Handlarna Alenius och Nyberg ägde tomten före Nils. Meningen var att affär skulle byggas på tomten.
 
Sidan 41.


RISLIDEN 2:4
Nuvarande ägare: Leif och Lennart Brännström.
Byggnadsår: 1946.
Tidigare ägare:
Konsum 1946 - 1964.
John Jakobsson 1964 - 1979.
Gustav Jakobsson 1979 - 1995.
Leif och Lennart Brännström 1995 -
Personer som bott på fastigheten:
Konsum personal.
P.A. Lundgren m. fru.
John Jakobsson 1964 - 1986.
Poststation 1961 - 1989.
Ombyggnad av fastigheten under 1980-81 av Gustav Jakobsson.
 
Sidan 42.
 
BÖNHUSBACKA 2:29
Nuvarande ägare: Rislidens Byamän.
Byggnadsår: 1896-1898.
Lokalen har använts som: Bönhus. Skollokal mellan 1898-1932. Bibliotek. Skolslöjdsal. Vävkurser/Sykurser.
Personer som bott på fastigheten:
Lärare.
Bönhuset är unikt på så sätt att det är byggt av Byamännen i Risliden utan hjälp från någon religiös sammanslutning. Bönhuset förvaltas också av innevånarna i Risliden själva. Istället för klockringning används flagghissning som tecken på att det är sammankomst där. Flaggan hissas också på halv stång när någon av byns innevånare har avlidit.
 
Sidan 43.


RISLIDEN 4:19 2:21
Nuvarande ägare: Thorvald Eriksson.
Byggnadsår: 1923.
Tidigare ägare: Gerda & Rudolf Eriksson.
Personer som bott på fastigheten:
Mauritz Ceder
Viktor Andersson
Putte Alenius
Folke Nyberg
Arvid Malmin,
Gerda & Rudolf Eriksson. Torvald Eriksson & Margit Bergmark.
Ladugård byggd år 1927.
 
Sidan 44.


RISLIDEN 4:18
Nuvarande ägare: Thorvald Eriksson & Margith Bergmark.
Byggnadsår: 1926.
Tidigare ägare:
Olov & Edla Eriksson.
Personer som bott på fastigheten:
Olov Eriksson f.1893 & hustrun Edla f.1893.
Arnold Eriksson f.1905 & hustrun Sofia f.1903. Barnen: Hans f.1935, Gudrun f.1946.
Eva Gustavsson.
Anna-Lisa Åström och sonen Lars-Martin Åström.
På fastigheten finns en Bod. Jordbruket upphörde 1965.
På gården var Rislidens poststation inrymd, och som sköttes av Edla Eriksson.
 
Sidan 45.


RISLIDEN 2:16 2:61
Nuvarande ägare: Martina Larsson / Hans Eriksson.
Byggnadsår: 1923.
Tidigare ägare:
Edvard & Viktoria Eriksson 1915 - 1941.
Vilmer & Elsa Gustavsson 1941 - 1975.
Sverker & Solveig Lindström 1975 - 1993.
Endast hus.
Marken såldes av Lantbruksnämnden till Stig Larsson och David Brännström.
Martina Larsson / Hans Eriksson 1993 –
Personer som bott på fastigheten:
Edvard Eriksson f.1882 & Viktoria f.1886. Barnen: Lilly f.1907, Laura f.1908, Elise f.1912, Vilmer f.1914, Torsten f.1916, Tora f.1919, Annette f.1921.
Vilmer Gustavsson f.1914 & Elsa f. Sjölin f.1909
Sverker Lindström f.1937 & Solveig f. Jakobsson f.1944. Solveigs far Isak Jakobsson.
Martina Larsson & Hans Eriksson.
Ladugården brann ner till grunden år 1965, den byggdes aldrig upp. Bod och garage finns på tomten. Stall byggdes upp efter branden.
Kreatursskötseln lades ned i samband med branden. Jordbruket övertogs av lantbruksnämnden och delades mellan David Brännström och Stig Larsson år 1973-74.
När huset uppfördes gick byavägen på norra sidan, detta medförde att huset och ladugården kom att ligga på var sin sida av den nya byavägen.
 
Sidan 46.


RISLIDEN 2:35
Ägare: Gunnar & Margareta (Greta) Brännström
Byggnadsår: 1992.
Personer som bott på fastigheten:
Gunnar Brännström f.1929 & Greta f. Söderlund f.1931.
 
Sidan 47.


RISLIDEN 2:3 och 4:3.
Nuvarande ägare: Håkan & Anna-Märta Brännström.
Byggnadsår: 1945.
Tidigare ägare:
Per & Lilly Söderlund 1927 - 1952.
Gunnar & Greta Brännström 1952 - 1991.
Personer som bott på fastigheten:
Per Söderlund f.1899 & Lilly f. Eriksson f.1907. Barnen: Greta f.1931, Aina f.1933, Per-Göran f.1934, Claes-Bertil f.1947.
Gunnar Brännström f.1929 & Greta f. Söderlund f.1931. Barnen: Elisabeth f.1952 4.1964, Görel f.1955 g. Björk, Håkan f.1962.
Håkan Brännström f.1962 & Anna-Märta f. Johansson f.1966. Barnen: Emma f.1990, Jonas f.1993.
På fastigheten finns ett till förråd och älgslakteri ombyggd ladugård, samt timrad stuga, se (Fargangstuga). Tröskarloge med tröskverk. På fastigheten finns också en jordkällare för potatis, samt en bastu för korntorkning.
Jordbruket upphörde under 1970-talet, sedan delvis utarrenderat.
 
Sidan 48.


RISLIDEN 2:3 (FARGÅNGSTUGA)
Nuvarande ägare: Håkan & Anna-Märta Brännström.
Byggnadsår: okänt.
Tidigare ägare:
Johan Johansson född 1830 har troligen uppfört huset. "Stor-Janken" vars ättlingar senare flyttat till Amerika använde huset som sommarstuga. "Fargangstuga" blev den för A.W. Söderlunds familj 1927, när Per Söderlund övertog jordbruksfastigheten.
Personer som bott på fastigheten:
Anders-Wilhelm Söderlund född 1859 & hustrun Hulda född 1877. Barnen: Arne f.1912, Ebba f.1914, Elina f.1915.
Huset inrymmer förutom ett rum och kök, vedbod och förvaringsutrymmen med loft.
Huset tillhör fastigheten 2:3 och 4:3.
Hulda Söderlund som var den sista året om boende i huset, hade "skolbarnsbespisning" för barn med lång skolväg fram till 1940.
 
Sidan 49.


Risliden 1:1
Nuvarande ägare: Norsjö Kommun.
Byggnadsår: 1932.
Vid tillkomsten av Rislidens Skola avstyckades marken från fastigheterna 1/2 från 1:27 och 1/2 från 3:9.
Skolan fungerade en tid som tillfällig bostad för lärare.
Skolans upptagningsområde var förutom barn från Risliden, även barn från Talliden, Ensamhet, Tvärliden, Adamsgård, Klysterberg, och sedan läsåret 1953 även barn från Kattisberg, Kattistjörn, Bränngård, Träskliden, Björkås, Torrberg, detta sedan deras skollokal i Kattistjörn brunnit ner.
Vårterminen 1970 slutade sista läsåret i Rislidens skola. Från höstterminen 1970 åker alla barn skolsjuts till Norsjö.
Från maj 1994 hyr Byamännen f.d. skolhuset.
 
Sidan 50.


RISLIDEN 2:28
Nuvarande ägare: Erik & Mary Lundgren.
Byggnadsår: 1957.
Personer som bott på fastigheten:
Erik Lundgren f.1928 & Mary f. Fransson f.1929. Barnen: Sven-Erik f.1949, Marianne f.1952, Karl-Göran f.1954, Bengt-Åke f.1967.
På tomten finns en bod byggd 1972.
 
Sidan 51.


RISLIDEN 2:27
Nuvarande ägare: Bengt Liden.
Byggnadsår: 1957.
Tidigare ägare: Signar & Elsie Liden 1947- 1993.
Personer som bott på fastigheten:
Signar Liden f.1911 & Elsie f. Brännström f.1922. Barnen: Gerd f.1945, Birger f.1948, Bengt f.1949.
J.H. Brännström f.1886.
 
Sidan 52.


RISLIDEN 2:23
Nuvarande ägare: Martin & Gunnel Olofsson.
Byggnadsår: 1934 - 1937.
Tidigare ägare:
Anders Viktor Söderlund från 1937 till 1972 02 17.
Personer som bott på fastigheten:
Viktor Söderlund f.1901.
Lagerström, Lärare hyra 1947.
Fam. Signar Liden hyra 1948 - 1956.
Bernt Lindström hyra 1969.
Martin Olofsson f.1936 & Gunnel f. Lindström f.1941. Barnen: Inga-Lill f.1962, Ann-Christin f.1966, Nils-Erik f.1972.
Utbyggnad av fastigheten 1980. Garage 1982. Sommarstuga 1994, kornbod från Karltorp, "Ladan".
 
Sidan 53.


RISLIDEN 2:34
Nuvarande ägare: Claes-Bertil & Maj Söderlund.
Byggnadsår: 1984-85.
Personer som bott på fastigheten:
Claes-Bertil Söderlund f.1947 & Maj f. Ekman f.1954.
Huset används som fritidsbostad.
 
Sidan 54.


RISLIDEN 2:33
Bagarstugan.
Nuvarande ägare: Mark = Rislidens Byamän (Allmänning). Hus = Rislidens Bygdeförening.
Tidigare ägare: NTO Föreningen Morgonrodnad 1959 - 1974. Rislidens Föräldraförening 1974 - 1978. Rislidens Bygdeförening 1978 -
Lokalen har nyttjats som föreningslokal.
På tomten finns bagarstuga och uthus.
Huset var till att börja med barack för finska flyktingar i Norsjö. Den flyttades till sin nuvarande plats år 1959 av NTO-föreningen, som använde den till föreningslokal till 1974. övertogs då av föräldraföreningen, som uppgick i Bygdeföreningen. Huset blev ombyggt till Bagarstuga 1978.
 
Sidan 55.


RISLIDEN 1:27 3:26
Nuvarande ägare: Kurt & Laura Nilsson. Byggnadsår: 1939.
Tidigare ägare: P.J Brännström "Pelle" fram till 1952. Sonen Ingvar från 1952 till någon gång på 60-talet, sedan brodern Joel ett antal år, sedan till nuvarande ägare.
Personer som bott på fastigheten:
P.J Brännström f.1884 & Anna f.1885. Barnen: Ingvar f.1909, Sigrid f.1911, Myrie f.1918, Allan f.1922, Joel f.1924, Laura f.1927, Ingegärd f.1929.
Ladugård byggd ca. 1935. Jordbruket upphörde ca 1965, sedan fortfarande delvis utarrenderat.
P.J Brännström "Bränn-Pelle" var under sin tid en känd slagruteman.
 
Sidan 56.


RISLIDEN 1:48
Nuvarande ägare: Kent & Gullan Brännström.
Byggnadsår: 1977.
Personer som bott på fastigheten:
Kent Brännström f.1947 & Gullan f. Granström f.1948. Barnen: Lars f.1974, Annett f.1980.
De uthus som finns är samma som Risliden 1:28, detta gäller även jordbruket.
 
Sidan 57.


RISLIDEN 1:28 3:27.
Nuvarande ägare: Kent & Gullan Brännström äger hemmanet. Frideborg Brännström äger huset.
Byggnadsår: ca. 1910.
Tidigare ägare: Jakob Herman & Alma Brännström - 1945.
Hilding & Frideborg Brännström 1945 - 1975.
Kent & Gullan Brännström 1975 -
Personer som bott på fastigheten:
Jakob Herman Brännström f.1886 & Alma f.1893. Barnen: Elis f.1910, Almar f.1913, Hilding f.1915, Kerstin f,1917, Gunborg f.1919, Elsie f.1922, Elna f.1925, Erland f.1927, Gunnar f.1929.
Hilding Brännström f.1915 & Frideborg f. Nilsson f.1923. Barnen: Anita f.1943, Kent f.1947.
På fastigheten finns: Ladugård byggd 1934, bagarstuga, sommarladugård, jordkällare för potatis.
Jordbruket är fortfarande igång med kalv och grisuppfödning.
 
Sidan 58.


RISLIDEN 3:34
Nuvarande ägare: Thure & Anita Eriksson.
Byggnadsår: 1945.
Areal: 1500 m/2
Tidigare ägare:
Svante & Ingrid Eriksson.1945 - 1980.
Personer som bott på fastigheten:
Svante Eriksson f.1906 & Ingrid f.Henriksson f.1909. Barnen: Thure f.1938, Bo f.1942.
Thure Eriksson f.1938 & Anita Eriksson f.1938. Barnen: Björn f.1972, Andreas f.1980.
På fastigheten finns en bod.
1980 gjordes en tillbyggnad på fastigheten, som inrymmer en mindre lägenhet som Ingrid Eriksson bebor.
 
Sidan 59.


RISLIDEN 3:9
Nuvarande ägare: Bo och Thure Eriksson.
Byggnadsår: 1880.
Areal: 198 ha.
Tidigare ägare:
Johan Olovsson - 1869.
Sara Cajsa Nilsdotter 1869 - 1871.
Henrik Anton Johansson 1871 - 1911.
Johan Anton Henriksson 1911 - 1947.
Emanuel o Sven Johansson 1947 - 1954.
Emanuel Johansson 1954 - 1975.
Personer som bott på fastigheten:
Henrik Anton Johansson f.1846 & hustrun Sara Josefina Andersd:r f.1847. Dotter: Hilda Henriksson f.1890.
Johan Anton Henriksson f.1877 & hustrun Linda Sehlström f.1882. Barnen: Emanuel f.1905, Linnea f.1906, Ingrid f.1909, Sven & Svea f.1912, Sten f.1916, Rut f.1921.
Svante Eriksson f.1906 & Ingrid f. Henriksson f.1909. Barnen: Thure f.1938, Bo f.1942.
På fastigheten finns: Ladugård, Bagarstuga (sommarstuga), Bodar.
Jordbruket upphörde 1962.
Fastigheten har varit i släktens ägo sedan 1869.
 
Sidan 60.


RISLIDEN 3:35
Nuvarande ägare: Johnny & Yvonne Holmström. Byggnadsår: 1982.
Personer som bott på fastigheten:
Johnny Holmström f.1945 & Yvonne f. Karlsson f.1949. Barnen: Maria f.1971, Per f.1974, Ann Eva f.1976.
 
Sidan 61.


RISLIDEN 1:8
Nuvarande ägare: Johnny & Yvonne Holmström.
Byggnadsår: 1930.
Tidigare ägare: Henrik Anton Johansson före 1908.
Hjalmar Karlsson 1908 - 1949.
Elmer o Hannes Karlsson 1949 - 1974.
Elmer Karlsson 1974 - 1979.
Personer som bott på fastigheten:
Hjalmar Karlsson f.1875 & Eva f.1880. Barnen: Hannes f.1913, Elmer f.1916, Valfrid f.1918, Seved f.1921.
Elmer Karlsson f.1916 & Judith f.1929. Barnen: Alf Lundmark f.1947, Yvonne f.1949, Evy-Ann f.1950.
Johnny Holmström f.1945 & Yvonne f.1949. (Boende mellan 1979-82). Barnen: Maria f.1971, Per f.1974, Ann Eva f.1976.
På fastigheten finns: Ladugård byggd 1952, Vedhus med bod ca 1930.
Djurhållningen upphörde 1975 (kor).
 
Sidan 62.


RISLIDEN 1:30
Nuvarande ägare: Sigfrid Brännström.
Byggnadsår: ca.1909.
Tidigare ägare: Jonas Engelbert Brännström.
Personer som bott på fastigheten:
Erhard Brännström f.1892. Oskar Brännström f.1896.
Jonas Brännström f.1885 & Hanna f.1898. Barnen: Edith f.1924, Ebba f.1926, Eskil f.1928, Dagny f.1929, Yngve f.1932, Sigfrid f.1933, Ingrid f.1936.
På fastigheten finns en ladugård uppförd 1946.
Jordbruket upphörde på 1950-talet.
Jonas Brännström skötte postbrevbärningen i Risliden, "Post-Jonas"
 
Sidan 63.


RISLIDEN 1:33
Nuvarande ägare: Lisbeth & Jan-Olov Brännström.
Byggnadsår: 1945.
Tidigare ägare:
Agnes & Algot Nilsson 1945 - 1967.
Personer som bott på fastigheten:
Algot Nilsson f.1900 & Agnes f. Nilsson f.1903. Barnen: Frideborg f.1923, Alner f.1924, Rune f.1925, Kurt f.1927, Göte f.1929, Göran f.1931, Fritz f.1933, åke f.1935, Ove f.1937, Solveig f.1939, Gun-Gerd f.1942, Lisbeth f.1944.
Jan-Olov Brännström f.1943 & Lisbeth f. Nilsson f.1944. Sonen: Tomas f.1976.
På fastigheten finns ladugård byggd 1950, vedbod, sommarstuga byggd 1974.
Jordbruket upphörde 1988.
 
Sidan 64.


RISLIDEN 1:34
Nuvarande ägare: Bernt & Christina Lindström. Byggnadsår: 1950-51.
Tidigare ägare: Artur & Emmy Lindström 1929 - 1970.
1970 övertogs fastigheten av nuvarande ägarna Bernt & Christina Lindström
samt dottern Susanne.
Personer som bott på fastigheten:
Artur Lindström f.1900 & Emmy f.Salomonsson f.1902. Barnen: Ulla f.1931, Vasti f.1934, Valmi f.1935, Bernt f.1937, Sture f.1939, Sigurd f.1940, Jan-Erik f.1943, Berit f.1945.
Bernt Lindström f.1937 & Christina f.1943. Dottern: Susanne f.1969.
På fastigheten finns: Ladugård byggd 1974, Garage 1987.
Mjölkkorna avyttrades 1967, sedan har funnits får och ungdjur på gården till 1993.
 
Sidan 65.


SÖRBY 2 o SÖRBY 2:1
Nuvarande ägare: Alf Lundmark.
Byggnadsår: 1927.
Tidigare ägare:
Oskar & Erika Lindström. Axel & Hilma Lindström. 1935 -1980.
Personer som bott på fastigheten:
Oskar Lindström f.5/5 1872 & Erika f.22/4 1867. Deras son Axel f.27/6 1905 & hustrun Hilma f.18/5 1908. Barnen: Elly g. Karlsson f.350610, Sverker f 19370326, Lars-Erik f.19390427, Gunnel g. Olofsson f.410613, Kenneth f.19490114.
Jordbruket brukas fortfarande av Lars-Erik Lindström son till Axel Lindström.
 
Sidan 66.


 
RISLIDEN 1:46
Nuvarande ägare: Gunilla Eriksson.
Byggnadsår: 1938.
Tidigare ägare: Jacob Herman Brännström.
Elis & Linnea Brännström. - 1980.
Tommy Andersson 1980 - 1985.
Gunilla Eriksson 1985 -
Personer som bott på fastigheten:
Elis Brännström f.1910 & Linnea f. Henriksson f.1906. Fosterbarnen; Jorma Karvonen f.1938, åren 1941-45, 1952-56. Gunilla f. Persson f.1943 Tommy Andersson f.1948.
Georg Oldenbäck.
Bo Eriksson f.1943 & Gunilla f. Persson f.1943. Barnen; Monica f.1965, Madeleine f.1968.
På fastigheten finns; Ladugård byggd 1950, Sommarstuga början 30-talet, Lekstuga(sommarstuga), vedbod.
Kor fanns till omkring 1970, sedan har hönsfarm funnits. Marken brukas fortfarande.
Sommarstugan var Makarna Brännströms första bostad. Där bodde också en tid Elsie & Signar Liden.
 
Sidan 67.


RISLIDEN 1:40
Nuvarande ägare: Margareta & Bertil Lundgren.
Byggnadsår: 1950.
Personer som bott på fastigheten:
Bertil Lundgren f.1916 & Margareta f.1919. Dottern: Britt-Inger g. Lindmark f.1947.
På fastigheten fanns ett lastbilsgarage, som senare byggts om till personbilsgarage.
Åkerirörelsen avyttrades 1982.
 
Sidan 68.


RISLIDEN 1:3
Nuvarande ägare: Stig Larsson.
Byggnadsår: Bostadshus 1953, tillbyggnad 1990.
Tidigare ägare:
Jacob Lundgren
P-A Lundgren 1915 - 1940 1/1, 1940 - 1946 1/2.
Alrik Lundgren 1940 - 1946 1/2.
Martina Larsson 1947 - 1972 1/1.
Stig Larsson 1972 - 1/1.
Personer som bott på fastigheten:
Jacob Lundgren & Hustrun Hilda. Deras barn: Per Abraham Lundgren, Magnus Sjöstedt (fosterbarn). Per Abraham Lundgren gifte sig 1915 med Anna f. Liden från Norresträsk. Barnen: Bertil f.1916 4.1995, Martina f.1918, Alrik f.1920 4.1954, Alfild f.1922, Gustav f.1926.
Bertil gift med Margareta f. Karlsson. Barn: Britt-Inger f.1947. Alrik, Ogift. Alfild, gift Lindgren. Barn: Margot och Dag. Gustav, gift med Gun. Barn: Kristina och Per.
Bostadshus byggt 1953:
Martina gift med Martin Larsson från Siksele f.1916 4.1949. Barnen: Gunilla f.1939, Anita f.1942, Karin f.1946, Stig f.1948,
Ulla-Britt f.1953 med Rudolf Andersson. Eva Jacobsson f.1959.
Stig Larsson f.1948 & Gun-Inger f. Lundgren f.1950. Barnen: Åke f.1974, Ida f.1977, Elin f.1981, Mia f.1985.
På fastigheten finns: Ladugård byggd 1976-81, Maskinhall 1979, Bagarstuga/Vedbod ca. 1800, Vagnslider, sommarladugård ca.1900.
Jordbruket brukas fortfarande:
 
Sidan 69.


RISLIDEN 1:31
Tidigare omnämd som Nygård 3
Nuvarande ägare: Inger Kämpe, Maj-Britt Malmen, Ann-Katrin Jensen, Per-Erik Johansson.
Byggnadsår: 1904 (förvärvat 27/5)
Tidigare ägare: Johan & Eva Carolina Sehlström före 1910.
Edvard & Elina Andersson 1910 - 1948.
Ragnar & Emma Johansson 1948 - 1975.
Personer som bott på fastigheten:
Edvard Andersson f.1879 & Elina f. Sehlström f.1879. Barnen: Elenard f.1905, Ejnar död ung, Enar f.1908, Elvira död ung, Emma f.1917.
Ragnar Johansson f.1914 & Emma f. Andersson f.1917. Barnen: Inger f.1946, Maj-Britt f.1948, Ann-Katrin f.1953, Per-Erik f.1956.
Mangårdsbyggnad uppförd 1905. Ladugård uppförd 1956. Stuga från 1872. Jordbruket upphörde 1975.
På fastigheten har funnits en Kafe och bageriverksamhet, som drevs av Elina Andersson.
 
Sidan 70.


RISLIDEN 1:47
Nuvarande ägare: Göran Larsson.
Byggnadsår: 1985.
Personer som bott på fastigheten:
Göran Larsson f.1954 & Anneli Olovsson f.1958. Dottern: Therese f.1979.
På tomten finns Bod. Sovstuga uppförd 1993.
 
Sidan 71.


RISLIDEN 1:36
Nuvarande ägare: Felix & Inger Brännström.
Byggnadsår: 1955.
Tidigare ägare:
Östen Brännström - 1968
Felix Brännström 1969 -
Personer som bott på fastigheten:
Östen Brännström f.1902 4.1968.
Felix Brännström f.1932 & Inger f.1945.
Huset nyttjas för närvarande som sommarbostad.
På tomten finns den stuga som Östen Brännström byggde, och där han under många år drev sitt skomakeri.
 
Sidan 72.


RISLIDEN 1:35
Nuvarande ägare: Haldo & Sally Brännström.
Byggnadsår: 1939.
Tidigare ägare: Ivar Sehlström 1939 - 1957.
Göte Granström 1957 - 1981.
Personer som bott på fastigheten:
Ivar Sehlström f.1917 & Rutgerd f.1919. Barnen: Mats f.1941, Sam f.1942, Evy f.1947, Gerd f.1951.
Johan Sehlström f.1884.
Verner Sehlström f.1915.
Lina Sehlström f.1920.
Henny Sehlström f.1924. Dottern Britt-Inger.
Per A. Lundgren f.1888 & Jenny f.Sparrman.
Agda Granström f.1898. Göte Granström f.1925.
Haldo Brännström f.1922 & Sally f. Andersson f.1924.
På fastigheten finns: Ladugård, Boda, Garage, Vävstuga.
 
Sidan 73.


RISLIDEN 1:44
Nuvarande ägare: Johnny och Torgny Andersson.
Byggnadsår: 1943.
Areal: 69 ha.
Tidigare ägare:
Johan & Eva Carolina Sehlström före 1910.
Johan & Viktoria Sehlström 1910 - 1941.
Knut & Judith Andersson 1941 - 1969.
Harry & Gerd Andersson 1969 - 1980.
Personer som bott på fastigheten:
Knut Andersson f.1905 & Judith f.Nilsson f.1912. Barnen: Harry f.1931, Henry f.1937, Torgny f.1944, Johnny f.1944.
På fastigheten finns: Ladugård renoverad till uthus. Uthus byggt för fågeluppfödning.
1965 såldes korna. Sedan utarrenderat.
 
Sidan 74.


RISLIDEN 1:36
Nuvarande ägare: Hans & Åsa Brännström.
Byggnadsår: 1957.
Tidigare ägare: Almar & Sara Brännström.1957 - 1990.
Personer som bott på fastigheten:.
Almar Brännström f.1913 & Sara f. Johansson f.1915. Barnen: Hans f.1954, Karin f.1958 g.Lindahl.
 
Sidan 75.


RISLIDEN 1:43
Nuvarande ägare: Gunder & Magda-Lena Larsson.
Byggnadsår: 1979. Tomt : 1980 m 2 .
Personer som bott på fastigheten:
Gunder Larsson f.1948 & Magda-Lena f.Nilsson f.1954. Barnen: Elisabeth f.1976, Mikael f.1980.
Timrad bod finns på tomten.
Huset är byggt på den gamla sågplatsen.
 
Sidan 76.


RISLIDEN 3:12
Nuvarande ägare: Mattias Nilsson.
Byggnadsår: 1952.
Tidigare ägare: Ruben Nilsson 1933 - 1978.
Gösta Nilsson 1979- 1993.
Mattias Nilsson 1993 -
Personer som bott på fastigheten:
Ruben Nilsson f.1916 & Rudi f. Eriksson f.1916. Barnen: Marie f.1945 g. Bjursell, Gösta f.1948, Ann-Kristin f.1951, g. Eriksson, Magda-Lena f.1954 g. Larsson.
Gösta Nilsson f.1948 & Arianne Buhr f.1956 Sonen Mattias f.1973.
Mattias Nilsson f.1973 & Susanne Lindqvist f.1966. Barnen: Simon f.1993, Jonna f.1995.
På fastigheten finns: Ladugård samma som Jakobsbo 1, Garage.
Jordbruket upphörde i mitten av 60-talet.
 
Sidan 77.


JAKOBSBO 1
Nuvarande ägare: Mattias Nilsson.
Byggnadsår: 1934.
Tidigare ägare:
Jakob Engelbert Lundgren före - 1933.
Ruben Nilsson 1933 - 1978.
Gösta Nilsson 1979 - 1993.
Mattias Nilsson 1993 -
Personer som bott på fastigheten:
Nils-Johan Nilsson f.1867 & Eva Greta f. Granström f.1874.
Henning Nilsson f.1921.
Ruben Nilsson f.1916 & Rudi f. Eriksson f.1916. Barnen: Marie f.1945, Gösta f.1948, Ann-Kristin f.1951.
Svea Nilsson f.1906, Sonen Rolf Nilsson f.1932.
Ivan Nilsson f.1919.
På fastigheten finns: Ladugård byggd 1935, sommarlagård, uthus med vedbod.
Jordbruket upphörde i mitten av 60-talet.
 
Sidan 78.


RENLUND 1:21:3
Nuvarande ägare: Henny Brännström, Roland Brännström, Rolf Brännström. Karin Karlsson, Bodil Fossland, Gunvor Bergqvist.
Byggnadsår: 1948.
Tidigare ägare:
Johan Abraham Lindgren.
Edvard Lindgren.
Sixten & Henny Brännström 1947 - 1968.
Personer som bott på fastigheten:
Sixten Brännström f.1909 4.1968 & Henny f. Frohm f.1913. Barnen: Roland f.1940, Rolf f.1943, Karin f.1945, Bodil f.1949, Gunvor f.1952
På fastigheten finns: Ladugård byggd 1959, Garage.
Jordbruket upphörde 1969.
 
Sidan 79.


RISLIDEN 1:41
MINI-GLOBEN:
Ägare: Risliden / Lossmens SK. Byggnadsår: 1950.
Med Henrik Lundström, Henning Nilsson och Bertil Westman som pådrivare startade idrottsföreningen. Mark inköptes. För att få in pengar anordande man en dans på Henfrids loge. Nettot blev 300 kr. Detta upplevde arrangörerna som en framgång. Man började tänka på en egen lokal. Nisch-Johans sommarstuga "Antar-kåken" hade använts som fritidsgård. Där hade tillfälliga danser till munspel och dragspel anordnats.
1950 byggde man så den egna lokalen. Man tiggde timmer och Rangvald Sjölin sågade. Många frivilliga arbetade och en s.k. loge blev klar att brukas vid föreningens fester.
Under åren har om och tillbyggnader av lokalen skett i flera etapper. Lokalen kom att kallas Magneten.
Den stora utbyggnaden skedde 1990 när en rundloge från Finnselet köptes in. Golvytan ökades till 285 m/2 och ger plats för 1200 personer. MINI-GLOBEN hade tagit form.
Föreningen anordnar dans och olika slags tillställningar. Midsommarfirande. Fester för olika företag och föreningar, detta med mat och underhållning.
"Risliamatörerna" med sin Nyårsrevy drar ständigt fullsatta lokaler.
 
Sidan 80.


SÖRBY 1:1
Nuvarande ägare: Vera Lundqvist / Sven-Olov Lundqvist. Från 1981.
Byggnadsår: 1932.
Tidigare ägare:
Jonas Brännström
Anton Lundqvist
Nils Fällman
Johan Sehlström
Lambert Holmgren
Henfrid & Tekla Lundqvist.
Personer som bott på fastigheten:
Henfrid Lundqvist f.1902 & Tekla f.Nilsson f.1896. Barnen: Teodor f.1930, Barbro g. Brännström f.1932, Vera f.1937, Sven-Olov f.1943.
Bernt Stenlund f.1939 & Vera Lundqvist f.1937. Barnen: Anneli f.1965, Mona f.1974, Ola f.1976.
På fastigheten finns: Sommarstuga byggd 1974. 3 st. Förråd.
Jordbruket upphörde 1962.
 
Sidan 81.


RISLIDEN 18:2
Industrifastighet. Tidigare Risliden 18:1.
Nuvarande ägare: Augustin & Ada Larsson.
Byggnadsår: ca.1920.
Tidigare ägare:
Mattias & Anna Skoglund ca.1920 - 1940.
Gösta Hammar 1940 - 1943.
Uno Brännström 1943 - 1988.
Augustin & Ada Larsson 1988 -
Personer som bott på fastigheten:
Mattias Skoglund f.1866 & Anna f. Persson f.1882. Fostersonen: Gösta Hammar f.1919.
Nils Fällman f.1892 & Johanna f. Brännström f.1898. Barnen: Ester f.1919, Erling f.1920, Inga f.1924, Albert f.1925, Edmund f.1927, Anselm f.1931.
Hjalmar Norberg & Jenny f. Persson.
När Augustin Larsson 1988 köpte fastigheten av Uno Brännström, tillfördes den sågtomt som Augustin 1984 förvärvat av Henfrid Lundqvist. På den tomten fanns den gamla sågen, byggd 1975. 1987 byggde Augustin den nya sågen. Med tillförandet av sågtomten fick fastigheten ny beteckning Risliden 18:1 och benämningen Industrifastighet.
 
Sidan 82.


RISLIDEN 17:2
Nuvarande ägare: Jerry Larsson.
Byggnadsår: 1954.
Tidigare ägare:
Elmer Larsson 1950 - 1990.
Jerry Larsson 1990 -
Personer som bott på fastigheten:
Elmer Larsson f.1917 & Brita f. Lundgren f.1921. Barnen: Gunder f.1948, Yvonne f.1949 g. Norgren, Lisen f.1950 g. Liden, Harriet f.1952 g. Stenlund, Göran f.1954, Jerry f.1958. Marice f.1960. Gulli f.1963.
På fastigheten finns: Garage, Sommarstugor, Timrad lada, flyttad från Tvärliden.
 
Sidan 83.


RISLIDEN 17:1
Nuvarande ägare:
Augustin & Ada Larsson.
Byggnadsår: 1933.
Tidigare ägare: Anna Kolberg före - 1919.
Karl Larsson 1919 - 1950.
Elmer och Augustin Larsson 1950 -
Augustin köp. 1/2 av Elmer Larsson 1984
Personer som bott på fastigheten:
Karl Larsson f.1884 & Matilda f. Lindfors f.1890. Barnen: Anny f.1915, g. Persson, Elmer f.1917, Augustin f.1928.
Elmer Larsson f.1917 & Brita f. Lundgren f.1921. Barnen: Gunder f.1948, Yvonne f.1949, Lisen f.1950, Harriett f.195
Augustin Larsson f.1928 & Ada f. Eriksson f.1934. Barnen: Christer f.1965, Anders f.1967.
På fastigheten finns: Ladugård.
Tilda upphör med jordbruk slutet av 60-talet. Augustin driver fårskötsel till 1980.
 
Sidan 84.


RISLIDEN 4:21
Nuvarande ägare: Ingemar Brännström.
Byggnadsår: 1939.
Tidigare ägare:
Jonas Edvard Brännström 1928 - 1965.
Laga skifte 1930, lantmäteri mellan Probus Brännström och Jonas Brännström.
Personer som bott på fastigheten:
Jonas Brännström f.1899 & Elin f. Nilsson f.1903. Barnen: Sylvia f.1925, Ingemar f.1929, Felix f.1932, Abel f.1936, Sören f.1939, Valentin f.1942.
Ingemar Brännström f.1929 & Karin Larsson.
På fastigheten finns: Sommarstuga byggd 1940, Bod ca. 1970.
Jordbruk till 1968 i egen regi, sedan i regi av händer i Risliden.
På fastigheten finns en grusbacke, som är en istidsrelik och som borde bevaras till efterkommande.
 
Sidan 85.


 
RISLIDEN 4:16
Nuvarande ägare: Margareta Ehn-Lindström. Byggnadsår: Ca.1920.
Tidigare ägare:
Karl J. Karlsson säljer jordavsöndring - 1920.
Oskar Karlsson. 1920- 1957.
Dödsbo. 1957 - 1963.
Elias Karlsson. 1963 - 1976.
Syskonen, Gunnel o Bertil Karlsson. 1976 - 1980.
Sven-Olov Karlsson. 1980 - 1985.
Jan-Erik Lindström & Margareta Ehn-Lindström 1985 - 1993.
Margareta Ehn-Lindström 1993 -
Personer som bott på fastigheten:
Oskar Karlsson f.1874 & Berta f.Moritz f.1900. Barnen: Helge f.1923, Elias f.1925, Elof f.1927.
Elias Karlsson f.1925 gift med Elvy f. Holmgren f.1925. Barnen: Bertil f.19-49, Britt-Inger f.1950, Sven-Olov f.1952, Gunnel f.1955.
Mellan 1976 och 1985 har bostaden till större delen nyttjats som sommarbostad av Elias Karlssons barn.
Jan-Erik Lindström f.1943 & Margareta Ehn-Linström f.1949. Barnen: Carina f.1969, Heinz f.1972, Jannike f.1977.
På fastigheten har Margaretas mor Lilly Ehn sin sommarstuga byggd 1987.
Garage och uthus finns också.
 
Sidan 86.


RISLIDEN 4:22
Nuvarande ägare: Lage & Evy Brännström.
Byggnadsår: 1939.
Tidigare ägare:
Karl Karlsson
Probus & Thea Brännström 1929 - 1959.
Sterbhus 1959 - 1973.
Sigvard Brännström 1973 - 1981.
Sterbhus 1981 - 1993.
Lage & Evy Brännström 1993 -
Personer som bott på fastigheten:
Probus Brännström f.1900 & Hustrun Thea f. Stenman f.1907. Barnen: Aline f.1930, Sigvard f.1935, Lage f.1938, Sally f.1943.
På fastigheten finns: Ladugård.
Jordbruket upphörde i början av 60-talet.
 
Sidan 87.


Nyhem 3:1
Nuvarande ägare: Bo och Ture Eriksson.
Areal: 3,2 ha.
Tidigare ägare:
H.A Johansson
Anders Bernhard Johansson
J.A. Lundgren 1907-1920
J. A. Henriksson 1920-1947
Emanuel Johansson 1947-1975
Ladugård revs i början av 70-talet.
 
Sidan 88.


RISLIDEN 11:2
Rislidens Idrottsplats. Ägare: Risliden / Lossmens SK. Byggnadsår: Omkring 1950.
1949 inköptes fotbollsdräkter. Mark inköptes och grusplan anlades. 1951 anmälde man sig till seriespel. Laget spelade under ett antal år i Höglandserien. Från början av 60-talet har laget tillhört Västerbotten norra i div. 1V eller V. En stor förbättring skedde när planen byggdes om och gräs anlades. Sammanslagning skedde också med Lossmen, då man där upphörde med fotbollen.
Det första omklädningsrummet fanns vid ingången till idrottsplatsen. Det var av enklare typ, och båda lagen klädde om tillsammans. Detta omklädningsrum flyttades bort i och med byggandet av det nuvarande. Om och tillbyggnad har skett under åren. Problemen med el och vatten till idrottsplatsen, har gjort att man beslutat bygga permanenta omklädningsrum vid Mini-Globen.
 
Sidan 89.


TALLIDEN 1:8
Nuvarande ägare: Mona Linder.
Byggnadsår: Början 1900-talet.
Areal: 130 ha.
Tidigare ägare:
Viktor Persson 1900 - 1924.
Jakob Persson 1924 - 1944.
Erna Andersson 1944 - 1971.
Mona Linder 1971 -
Personer som bott på fastigheten:
Viktor Persson & hustrun Johanna. Barnen: Lisa, Birger, Kerstin, Vivi.
Jenny Bjur. Oskar Jakobsson m. familj. Johan Nilsson m dotter Anna, flyttat från Kaljeliden.
Oliver Andersson f.1914 & Erna f.Persson f.1922. Barn: Mona f.1946.
På fastigheten finns: Ladugård byggd början av 30-talet Sommarstuga byggd 1970.
Jordbruket är utarrenderat.
 
Sidan 90.


TALLIDEN 1:3
Nuvarande ägare: Birgitta Sandström.
Byggnadsår: 1905.
Areal: 308 ha.
Tidigare ägare:
Petrus Persson 1905 - 1944.
Filip & Myri Brännström 1944 - 1976.
Birgitta & Björn Sandström 1976 - 1990.
Birgitta Sandström 1990 -
Personer som bott på fastigheten:
Petrus Persson f.1879 & Maria f.1872.
Filip Brännström f.1905 & Myri f, Persson f.1906. Barnen: Birgitta f.1943, Per-Anders f.1946.
På fastigheten finns: Ladugård byggd 1905, Bod 1905, Sommarstuga 1910, Rundloge byggd 1876.
Jordbruket upphörde 1970.
 
Sidan 91.


TALLIDEN 1:2
Nuvarande ägare: Ulf Lindfors.
Byggnadsår: 1957. Areal: 208 ha.
Tidigare ägare:
Johan Persson 1847 - 1863.
Per Johansson "Tallipell" 1864 - 1905.
Jakob Persson 1905 - 1943.
Alva Lindfors 1943 - 1990.
Personer som bott på fastigheten:
Johan Persson f.1817 d.1863.
Per Johansson f.1844 d.1915.
Jakob Persson f.1884 d.1962.
I bostadshuset byggt 1957. Mauritz Lindfors f.1914 & Alva f. Persson f.1920. Barnen: Kennet f.1945, Ulf f.1949, Mikael f.1961.
Eva Persson f.1914.
Ulf Lindfors f.1949 gift med Ethel f. Lundqvist f.1965. Barnen: Johan f.1991, Tove f.1994.
Bostadshus (Evas stuga) byggt 1942, ombyggt 1991.
Jakob Persson och dotter Eva 1942 - 1993.
Mauritz & Alva Lindfors 1991 -
På fastigheten finns:
Ladugård byggår 1907, renoverad och nybyggd foderlada 1979. Maskinhall, Bod, Snickarbod, Verkstad, Uthus.
Jordbruk till 1991, sedan utarrenderat.
Den förste ägaren till Talliden kom från Risliden och hette Johan Persson. Han kom med sin familj till Talliden 1847. Med var då sonen Per, då tre år, som sedan kom att kallas "Tallipell". Ny mangårdsbyggnad och uthus byggdes 1261-1862. Per blev ägare till Talliden omkring 1864-65. 1905 sålde Per 1/3 delar av hemmanet till sönerna, 1/3 till Petrus och 1/3 till Jakob Persson. Priset för 1/3 var 2000 kr. Först senare blev Viktor Persson ägare till 1/3 av hemmanet. Vid försäljningen var ett ganska betungande "Fargångs kontrakt" skrivet, (finns i orginal). Jakob Perssons del fick beteckningen Talliden 1:2. Jacob Persson "TalliJani".
 
Sidan 92.


Ensamheten 1 :2
Nuvarande ägare: Karl-Evert Lundgren.
Byggnadsår: 1928.
Tidigare ägare:
Abraham Olofsson 1856 - 1896.
Abraham Lundgren 1896 - 1929.
Sven och Olof Lundgren 1929 -
Evert Lundgren 1929 - 1976.
Personer som bott på fastigheten:
Gamla huset från 1856, som flyttades under 50-talet. Abraham Olofsson f.1831. Abraham Lundgren f.1869.
Bostadshus byggt 1928.
Sven Lundgren f.1903 & Hustrun Manghild. Olof Lundgren f.1898 & Agnes f. Andersson f.1902.
Evert Lundgren f.1901 & Berta f. Sandström f.1908. Barnen: Siv f.1930, Kjell f.1934, Arne f.1939, Karl-Evert f.1942, Lars-Åke f.1945, Ulla-Eva f.1948.
På fastigheten finns: Sommarstuga byggd 1858 (Första byggnad i Ensahet), vedbod 1940. Ladugård byggd 1938 är revs slutet av 80-talet. Jordbruket upphörde 1973.
Abraham och Per Lundgren delade fastigheten 1:1 omkring år 1900. Fanns även en annan tomtning. Karl-Erik Olofsson bror till Abraham Olofsson.
 
Sidan 93.


ENSAMHET 1:6
Nuvarande ägare: Gulli Ann & Harald Berg.
Byggnadsår: 1947.
Tidigare ägare: Anna & Folke Lundgren 1947 - 199‌.
Personer som bott på fastigheten:
Folke Lundgren f.1917 & Anna f. Andersson f.1917. Barnen: Martin Andersson f.1938, Gulli Ann Berg f. Lundgren f.1947, Gun-Inger Larsson f. Lundgren f.1950.
Inga-Britt Renman f. Lundgren f.1934
På fastigheten finns: Ladugård, sommarladugård, sommarstuga byggd -75, garage,
Jordbruket upphörde 1988.
 
Sidan 94.


ENSAMHETEN 1:5
Nuvarande ägare: Kristina Lööv, Per Lundgren, Karin Lundgren.
Byggår: 1937.
Tidigare ägare: Holger & Jenny Lundgren 1932 - 1975.
Personer som bott på fastigheten:
Per Holger Lundgren f.1907 & Jenny f.1910. Barnen: Elvy f.1932, Birger f.1934, Signild f.1937, Viola f.1943, Astrid f.1945.
På fastigheten finns ladugård byggd 1937-38, sommarlagård 1948. Logen ombyggd till sommarstuga och flyttad 1974-80.
Jordbruket upphörde 1966.
 
Sidan 95.


TVÄRLIDEN 1:6
Nuvarande ägare: Henrik och Martin Lundström. Byggnadsår: Timrade huset 1895. Nya huset 1945.
Tidigare ägare: Per Persson "Pell-Persa f.1801. Erik Johan Lyxell & Anna Kristina f.Persson. Konrad Lundström & Kristina f. Lyxell.
Personer som bott på fastigheten:
Erik Johan Lyxell f.1846 & Anna Kristina f. Persson f.1848 "Tjväli-Stina". Fick barn, Däribland; Kristina f.1880 "Tjväli-Kristina"
Konrad Lundström f.1878 & Kristina "Tjväli-Kristina" f. Lyxell f.1880. Barn; Stina f.1899, Linnea f.1901, Adela f.1905, Gunhild f.1907, Julia f.1908, Rut f.1910, Gudrun f.1913, Erling f.1916, Martin f.1918, Henrik f.1920, Birgitta f.1923.
Kort historik över Tvärliden:
Förste nybyggare; allmänt kallad Pell-Persa. Per Persson f.1801, från Risliden. Far; Per Zackrisson. Pell-Persa började först som nybyggare i Avaliden. Gift där med 1:a hustru; Märta Johansdotter. 5 barn med henne. Hon dog på 1840-talet. öppnade nybygget Tvärliden på 1840-talet. Pell-Persas andra hustru; Cristina Jakobsdotter. 3 barn, Därav en son; Per Johan Persson. f.1845. Dotter; Anna Kristina. Senare kallad Tjväli-Stina. f.1848. Denne son; Per Johan, Kallad Tjväli-Pell. f.1845. Gift med Sara Johanna Johansdotter, f.1842.. Son Kallad Jan-Persa f.1878. Bodde i den s.k.Backen. Flyttade senare till Stensliden. Köpte hemman där. Syster till Tjväli-Pell; Anna Kristina f.1848. Anna Kristina, benämdes Tjväli-Stina. Gifte sig med Erik Johan Lyxell f.1846. Han var från Lillå (Lycksele socken). Fick fem barn, däribland; Kristina f.1880. Tjväli-Stina sålde Tvärliden till Robertfors AB, ca.1918. Kristina, benämd Tjväli-Kristina, gifte sig med Konrad Lundström f.1878. Han var från Medle. 15 barn i äktenskapet. Konrad dog 1959. Kristina 1976.
 
Sidan 96.


NYHAMN 3:1
Nuvarande ägare: Hans & Kerstin Berglund.
Byggnadsår: Slutet av 1800-talet. Lagfart 1894.
Tidigare ägare: Carl & Anna Lundgren. Irenus & Ingeborg Lundgren. Rangvald & Syrena Sjölin. Göte & Dagmar Berglund.
Personer som bott på fastigheten:
Carl Lundgren f.1861 & Hustrun Anna f.1865. Barnen: Elsa f.1894, Irenus f.1896, Kalista f.1897, Johannes f.1899, Hanna f.1902, Ebba f.1904, Ivar f.1906, Syrena f.1908.
Rangvald Sjölin f.1901 & Syrena f.Lundgren f.1908.
Vid Göte Berglunds förvärvande av fastigheten reparerades denna till fritidsbostad. Samtidigt gjordes väg fram till huset.
På fastigheten finns: Bod, sommarstugor, förådsbyggnad.
Omkring 1950 upphörde jordbruket, men jorden har brukats till 80-talet.
 
Sidan 97.


KARLTORP 1:2
Nuvarande ägare: Herbert Olofsson ägare av hela fastigheten från den 14/2 1972.
Byggnadsår: Omkring 1870.
Karltorp anlades omkring 1870.
Tidigare ägare:
Olof Olofsson arrendator ‌
Lars Olofsson Lagfaren ägare, köpeår obekant. Ägde fastigheten fram till sin död 1953.
Syskonen Hulda och Anders Olofsson lagfarna ägare halv del vardera från den 4/12 1955 till den 15/11 1965 och den 14/2 1972.
Personer som bott på fastigheten:
Olof Olofsson f.1845 4.1929 & Hustrun Anna-Brita Andersdotter f.1845 4.1930. Barnen: Lars f.1880 4.1953, Hulda f.1885 4.1975, Anders f.1887 4.1964.
Nu finns på fastigheten: Bostadshus byggår ca.1870. Loge ca.1880. Vedbod ca.1875. Lada ca.1895.
Ladugård och sommarstuga rivna. Bod flyttad år 1993 till Martin Olofssons fastighet i Risliden, och inredd som fritidshus.
Ett litet jordbruk fanns på fastigheten, och som upphörde omkring 1955.
Elkraftledning drogs fram till fastigheten år 1947. Den revs bort 1964.
Hulda Olofsson den sista boende på Karltorp flyttade därifrån 15/1 1964.
 


 

 
 

Tack till alla som deltagit, samlat uppgifter och gjort "Dokumentation Risliden 1995"

möjlig. Ett särskilt tack och en eloge till Johnny och Torgny Andersson som med fina

bilder visar Rislidens naturliga skönhet.

Rislidens Byamän.