Norsjö inkorporerar by med fina gårdar

  
 Här ses de flesta bybor i Talliden  fotograferade en dag i vinter på trappan hos Oliver Andersson. Närmast t. v. makarna, Myrie och Filip Brännström och deras son Per‑Anders. Bak­om dem makarna Erna (damen närmast dörren) och Oliver Andersson och deras dotter Mona som står nere på trappan, samt makarna Alva och Mauritz Lindfors med sönerna Kenneth och Ulf. Ej närvarande vid fototillfället var makarna
Lindfors 2‑årige son Mikael, Filip Brännström ´s dotter Birgitta, som, går Lantmannaskola, samt fröken Era Persson.
 
Norsjö (NV)Byamännen i Talliden, Burträsk socken, har som hos länsstyrelsen anhållit att Tallidens by måtte överföras från Burträsk till Norsjö socken och därvid anfört de sto olä­genheter som nuvarande förhållanden för med sig för byns be­folkning på grund av de stora avstånden till Burträsk och att en överföring till Norsjö skulle bli till gagn för dem.
 
 
Ansökan har tillstyrkts av be­rörda, myndigheter i båda socknar­na och byborna väntar nu på läns­styrelsens besked i frågan­.
Byn Talliden, ligger nära gränsen till Norsjö med endast 3 km, bilväg till närmaste grannbyn Ris­liden, och på grund av de stora avstånden till Burträsk har byborna sin huvudsakliga förbindelse med Norsjö. Dit levereras mjölk, där går barnen i skola och byns postadress är Norsjö, för att nämna några exempel som talar för över flyttning.
I byn bor fyra grannar, familjerna Oliver Andersson, Filip Brännström och. Mauritz Lindfors samt fröken Eva Persson, som be­bor egen gård.
Bybornas huvud näring är jord och skogsbruk. Den totala arealen i enskild ägo i byn utgör omkring 600 hektar. Med denna betydande ägovidd, som till stor del består av skogsmark, behöver, ägarna inte riskera att bli ­utan sysselsättning. De har nu planer på att bygga skogsbilvägar för att.underlätta skogsvården och transporterna. Jordbruket sköts som i gamla goda tiden och mjölk levereras som nämnts till mejeriet. I byn finns omkring 14 kor samt ­ tre hästar, de vill säga en häst på varje gård. 1954 byggde byborna väg till Risliden med anslutning till vägen Åsträsk – Norsjö. Allt med andra ord väl ordnat för en överflyttning till Norsjö. Men den flyttningen sker – den dagen länsstyrelsen ger sitt bifall – endast på papperet. De stannar hemma i den idylliska byn vid lugnet och trevnaden. 
Byborna I Talliden har välskötta gårdar. dessa nyuppförda moderna gård i byn ägs av Mauritz Lindfors
 
Reporter: Hede Gård