Födoråd

Hur Talliden bosattes
 
Den förste ägaren till Talliden kom från Risliden och hette Johan Persson. Han kom med sin familj till Talliden 1847. Med var då sonen Per, då tre år, som sedan kom att kallas "Talli.-Pell". Ny mangårdsbyggnad och uthus byggdes 1861-1862. Per blev ägare till Talliden omkring 1864-1965. 1905 sålde Per 1/3 delar av hemmanet till sönerna, 1/3 till Petrus och 1/3 till Jakob Persson. Priset för 1/3 var 2000 kr. Först senare blev Viktor Persson ägare till 1/3 av hemanet. Vid försäljningen var ett ganska betungande "Fargångs kontrakt" skrivet, (finns i orginal) Perssons del fick beteckningen Talliden 1:2. Jacob Persson "Talli-Jani"
 
Mauritz Lindfors berättar
 
"Fargångs kontrakt"