Information om Talliden

Talliden är en by som ligger sydväst om Risliden och Kippträsket.