Hur Talliden bosattes

Den förste ägaren till Talliden kom från Risliden och hette Johan Persson. Han kom
med sin familj till Talliden 1847.Med var då sonen Per, då tre år, som sedan kom att
kallas ”Talli.-Pell”. Ny mangårdsbyggnad och uthus byggdes 1861‑1862. Per blev ägare till
Talliden omkring 1864‑6515. 1905 såldePer 1/3 delar av hemmanet till sönerna, 1/3 till
Petrus och 1/3 till Jakob Persson. Priset för 1/3 var 2000 kr. Först senare blev Viktor
Persson ägare till 1/3 av hemanet.Vid försäljningen var ett ganska betungande "Fargångs­
kontrakt" skrivet, (finns i orginal) Perssons del fick beteckningen Talliden 1:2.
Jacob Persson "Talli-Jani"
Mauritz Lindfors berättar