Förteckning över nedlagda torp och lägenheter

 • Skriv ut

Förteckning över nedlagda Torp i Risliden och dess närhet m


Förteckning över nedlagda torp och lägenheter i Risliden och dess närhet m.m. Sikåns dalgång m. biflöden.
Källa:
Studiecirklar i Risliden och Burträsk samt egen forskning.

Storskiftet innebar många torp och lägenheter i Risliden och bildades mellan åren 1877 till 1880.
 • Liden´n Torp
 • Utsynat ca 1880
 • Liden´slund
 • Utsynat ca 1880
 • Nyhamn
 • Utsynat ca 1880
 • Jakobsbo
 • Utsynat ca 1880
 • Renlund
 • Utsynat ca 1880
 • Sörby
 • Utsynat ca 1880
 • Karlsgård
 • Utsynat ca 1880
 • Östersundudden
 • Utsynat ca 1880  

Gustafsberg "Vithusberget"
Utsynat ca:1850 av Carl Fredrik Forsberg.
Liten jordbruksfastighet: Boningshus "faargangsstuga" och loge finns kvar av den gamla bebyggelsen samt fyra fritidsbostäder av yngre årgång. Den odlade jorden igenväxt. Beläget: vid Vitträskets nv. strand vid Lossmenvägen. Siste boende, änkefru Hanna Persson som var syster till Kalander och Markus Granström, Nuläge: Fritidsbostad.
Kvistliden
Utsynat 1873 av Johan Olof Wallin
2 små jordbruksfastigheter. 3 .0. J. O. Wallin, Kvistlidens grundare, fick år 1909 av Grosshandlare Seth Kämpe, silvermedalj för berömlig jordbruksflit. När sonen Johan Anton gifte sig och byggde boningshus och ladugård, fick han en del av den odlade jorden och på så vis blev Kvistliden två fastigheter. Beläget: S. Lossmenvägen mellan Österborgsbäcken och Holmträskbäcken. Sista boende Albin Lundström "Stor Albin" samt brodern Signar som flyttade1963.
Nuläge: Inga byggnader finns kvar, den odlade jorden igenväxt. Björnbergskojan Byggår okänt ägare Domänverket Boningshus m. uthus. Domänverket uppförde kojan för att användas som övernattningsbostad för sina tjänstemän och arbetare. Belägen: 100 m. fr. Granlidstjärnen N.Ö. strand bilväg 100 m. till Lossmenvägen.
Nuläge: Kojan är i gott skick, men används endast sporadiskt.
Pär Johaans holmen
Byggår okänt
Ägare Pär Johan Vallgren Stuga. Belägen: 1,5 km. norr gårdarna i KvistIiden , på Lillholmträsket , därute ligger en holme. Där bodde Pär Johan Vallgren till han blev gammal han var känd för att tillverka "Laggkärl" Han tog oftast i smör och grädde som betalning. Smör tog han i allmänhet i "Smörbyttan" eller paket. Mjölk i Mjölkstävan och kärngrädde i smörtjärnan. Kärngrädden ville han oftast äta på plats, i omgångar. Han spelade också fiol efter noter musikstycken som han delvis beställde eller komponerade själv. Låtar som ingen förstod då, men sedan radion kom och började sända klassisk musik, då sa de gamle, precis som "n´ Pärjohaan". Stugan brann eller brändes med den, även alla hans noter och kompositioner.
Nuläge: Ingenting finns kvar.
Mattes Brännet
Utsynat: okänt kanske någon från Risliden.
Litet jordbruk. Inga åbyggnader finns kvar. Den odlade jorden sambrukade Oskar Viklund med krontorpet som ligger " i rå med rå". Men på Mattes tid, fanns inte krontorpet, den odlade arealen var liten, likaså slåtterängarna. Bönderna i Lossmen beslöt då, att Mattes skulle fä bärga en bit av deras myrslätter "in i myren", nästan mitt för Risliden. Men han skulle som ersättning, göra ett antal dagsverken vid deras slätter, på denna avlägset belägna myr. Den del av myren som Mattes fick slå, kallas än i dag för " Mattes rådde ".
Nuläge: Nybyggd fritidsbostad.
Klysterberg
Byggår okänt
Krontorp: Litet jordbruk med för krontorp vanliga byggnader, nu nedrivna. Beläget. Ca 500 m. S.V. Rislidenvägen. Enkel bilväg från Lossmenvägen. Siste boende, Oskar Viklund 1950.
Nuläge:
Klysterberg "Fagerlida"
Utsynat: 1801
Jordbruksfastighet. Inga byggnader finns kvar och en stor del av matjorden är forslad till Rislidens fotbollsplan. Lövrigt igenväxt. Beläget: N. Rislidenvägen, 800 m. från Lossmenvägen. Siste boende Evert Bohman 1950.
Nuläge:
Wallins Torpet "Bräcka"
Byggår 1868
Byggd av Johan Olof Wallin.
Torp. Beläget: Björnberget ca: två km. söder om Adamsgård. Johan Olof Wallin, född den 11/8 1836. Han gifte sig den 1417 IS66 med Katarina Andersson från Granström, Norsjö. De bodde två år i Adamsgård, sedan flyttade makarna till kronoparken Björnberget ca: två km. söder om Adamsgård, där de byggt en liten stuga och påbörjat ett nybygge. De hade nu två barn, en pojke Johan Anton, född den 114 1869 och en flicka Karolina, född den 8/8 1872. Men lagarna hade ändrats och Kronan förbjöd Wallin att fortsätta nybygget. Och den 1/5 1873 blev har, vräkt . Dåvarande länsman i Burträsk , Hallberg, hade att verkställa den hårda domen. På ett tillfruset skidspår ginge de till Wallins torpet. Fattigt var det och hårt kändes det för länsman att driva ut familjen och spika igen dörren. Den person som med följde länsman såg hur tårar rann utför länsmans kinder, när han yttrade " De må väl ha vett att bryta sig in". Familjen flyttade till Fagerliden och hyrde en bagarstuga, där de bodde i två år. Den 15/11 1875 var det åter tid för flyttning, då till Kvistliden redan dess grundare inflyttat.
Karltorp "Bjärklia"
Utsynat: Okänt.
Grundare: Okänt.
Skogsfastighet med jordbruk. Boningshus av äldre typ, den odlade jorden igenväxt. Beläget: 300 m. N.Ö. Rislidenvägen. Enkel bilväg från nämnda väg. Sista boende Hulda Olofsson 1962.
Nuläge:
Adamsgård
Utsynat: 1820
Grundare: Soldaten Adam Aronsson Rusk.
Nybygge i vildmarken, ja så skrev Fru Karolina Malmin, Kvistliden år 1931 om farfarstället Adamsgård. Hon berättar också att farmor hette Maria Kristina, att sju barn föddes där, sex pojkar och en flicka. Det var mycket fattigt, att farmor ofta måste gå till grannar för att tigga mat. Efter en sådan tiggarfärd möttes hon av den sorgen, deras enda dotter Anna hade drunknat i gårdsbrunnen. En annan tiggarfärd slutade än mer tragiskt. Farmor frös ihjäl, men också hennes lilla dotter på sjön Lillkrokträsket, nedanför Brännäs. Beläget: Vid Lillkrokträskets N.V. ände. Siste boende Karl-Ander Granström 1960.
Nuläge: Inga byggnader finns kvar, den odlade jorden igenväxt. En Kronans väg går från Rislidenvägen. Stället ägs av ättlingar till Karl Anders Granström.
Siorbäck.
Utsynat: 1909
Grundare: Ludvig Pihlgren
Kronotorp. Litet jordbruk, bostadshus, ladugård och uthus i gott skick. Siste boende Gunnar och Elis Pihlgren 1978. Beläget: I km. N.V. Lossmenvägen, utmed vägen till Barliden.
Nuläge: Lossmen norra jaktlag
 
Sammanställning av Lars-Åke Lundgren