Ensamheten

Ensamheten
Redan på 1850‑talet planerade bönderna i byn Risliden i Norsjö något som kanske kunde liknas vid ett slags, sambruk.Norr om byn synades ut ett nybruk som ägdes gemensamt och kallades "Föreningen".
Men bonden Abraham Olofsson tillsammans med sin far, gick sin egen väg synade i sin tur ut ett nybruk i  närheten, och gav namnet Ensamheten. Namnet finns kvar än i dag, men Ensamheten består numera av tre gårdar om 17‑18 personer, alla släktingar till pionjären ”Abram Orsa”.
Ensamheten ligger några kilometer norr om Risliden. Man följer vägen rätt upp mot krönet av den ås på vars sydsida Rislidens gårdar har placerats. Därifrån ser man Ensamheten på andra sidan dalen, tre gårdar på berget ”Stora Kägel­lidens” sluttning.Enligt sägner skall én ”Abram-Orsa” ha uttalat att Risliden var för tätbefolkat därav flytten till Ensamheten. De kom att bygga ett stabilt nybygge som senare blev en större jordbruksfastighet med skatteplikt. Det första bostadshuset som byggdes i Ensamheten står fortfarande kvar mycket välbehållen och andvänds som sommarstuga i dag.